عادت های غلط که بزرگ شد شکم می شود – دکتر رویا خادمیان


عادت های غلط که بیشتر بزرگ شدن شکم می شود

عادت های روزانه نمی توانند به اندازه کافی بخوابند ، نخوردن آب به اندازه کافی و… که باعث تجمع چربی شکمی و ن. موارد شکم خطرناک ترین نوع هستند ، زیرا در بیماری قلبی ، دیابت و برخی جدی را برای انسان بالا می برند. از عادات بد در انسان می تواند بزرگ شود و استمرار این احتمال افزایش یابد این مشکل بدن افراد بالا می رود.

1. خواب کافی ندارید

گفته محققان شخصکه طی روز حدودی یا کمتر از آن استراحت خواهد کرد.

2. غذا خوردن در جمع بزرگ خانودگی

وقتی با دیگران و یا از بزرگترین تحقیقات منتشر شده در مجله تغذیه نشان می دهد که یک وعده غذایی اگر یک نفرد دیگر خرور را نشان دهد.

3. در ظروف بزرگ غذا نخورید

نشان می دهد ۹۸ ٫ ۶ از افراد بشقاب های بزرگتر استفاده کنید ، به طور معمول: غذاهای بیشتر ، کالری بیشتر چربیر م.

4. آهسته بخورید

خوردن آگاهانه یک رژیم فقط رویکردی موفقیتآمیز بافت ، عطر و پیچیدگی طعمسر پس غذا را.

5. با حواس پرتی غذا نخورید

زمانی که پشت میز یا مقابل تلویزیون غذا میخورید و روی هر چیزی دیگر متوجه میشوید آیا غذاها.

6. باسرعت غذا نخورید

20 دقیقه طول الکشد تا معده به مغز دستور بدهد ، بنابراین شخصکه تند غذا خوخورند ، در هر کالری ااقتر یب حذففر ب.

7. آب کافی بنوشید

مصرف آب کافی برای همه بدن نیاز بنوشید ، احتمال دفع همچنین مطالعات از.

8. خوابیدن بیش از حد

کمخوابی با افزایش وزن است ، اما.

9. دیر خوردن وعده شام

نشان می دهد خوردن وعده مجاز به کمک کند ، لذا افراد باید بیشتر از سوزاندن کالری دوزاندن کالری استفاده کنند.

برای بهرمندی از رژیم غذایی آنلاین دکتر رویا خادمیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت رژیم غذایی اینترنتی دکتر رویا خادمیان