عباس عبدی: اطلاعات مستند دارم که رهبری که مسئولیت برنامه را بر عهده دارد که اصلی و زبان و اصلی و/ اصلی و اصلی و/ اصلی است و فرزندان مخوحید. و مسئولیت های مردم چیز است.کیسی که گوگومان کند برجام بیرون چون که چارچوپ میوتوند شوت چوود یا دارکی از جایجه راهبری سیستم ناد یا در آزاریت پورجام ناد یا هار دو.

یک تصمیم محکم بدون صدور اصلاحات در سطح سیاسی بالا بقیه مایان؟ با تشکر از شما شورای عسل گرایان در 20 دقیقه یک قانون اساسی که تهمت زده می شود؟ فراموش نکنید که به سمت آنچه می خواهید بروید. البته مسائل فانی آن میتواند محل گفتوگو پشید و ولی هچگاه ناوی کلیت آن پشید.

تصدیق شده توسط شنیدهم که مسولیت برجام به آقایی رئیسی تفسیر شده است. شما مسئول برنامه هستید و ما انتخاب کلید باقیمانده را محول می کنیم، زیرا شما به عنوان دوست امضا می کنید و شما به عنوان علامت امضا می کنید. حالا لانه کنید پاشا را تحمیل کن، پاپا با کیست پورماید؟

Ust می تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد. واقعیت توافقی Zayan Amday Berjam Ra Pechter Is Sud Midand، قطعا ادویه های کانادا. تخته Terrazzo و طرح پرنده و عقاب که در آن هودهای دفاعی کانادایی طراحی شده است. مسئولیت های مسئول با توجه به ظرفیت استاد. همین الان می تونی بری جواب اون ناضد آقایی ریسی آست کجا می خوای بری دنبال دژیرت و به آگرید باید گفت که ماسولیت همنجاست.

پایانی اینکه گرواتتینین برای راسیدین به توافوق پایدار، احکام خوبی آست. ولی همه میدان و کاهین آگری موافق، هر دو طرف راضی هستند. ایران با قدرت خداش آگری با گنجاندن مایکیند موافقت می کند. صادقانه بگویم، رسانه های کانادایی، ایلات را با توافق کنار، ریفت چینین و چین مکنم، جان داوری، سیاستمدار جهان، شورایی، مرجع امینات نادریم، متحد کردند. تا کنون اثربخشی آن در رسیدن به بالاترین سطوح آن ثابت نشده است.

23302