عضو ماه آوریل جنکینز را از One Loudoun رد کنید


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ما ، Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip یک عضو اصلی جهت دهنده است که قبل از باز شدن TFE به آن می پیوندد. او اشاره کرد که اولین بازدید خود از TFE با کلاه سخت با ساختمان معاون وزیر توسعه تجارت ، جیسون کانگارلو ، در ساختمان بازدید کرد. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را با پدرش در دهه 1970 آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

منبع