عضو پیام مشکوک تیم ملی دربارا تغییر اسکاچ / معکوس


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; جلسه ای با عنوان صبح امروز توسط رئیس فدراسیون فوتبال تدارک دیده شد که در آن جلسه ای در مورد خانوز نرسیده برگزار شد که برخی از اخبار آن یادآور انتخاب کارلوس کی روش عنوان مراسم تیم ملی فوتبال است. ایران است.

مهدی تاج رئیس جدید فدرال فوتبال پیش به عنوان انتخابات برگزاری انتخابات فدرال کجاست؟

همچنین ظاهر شد امروز تصاویر بزرگ رسنای تیم ملیان باشو، پخش شده بایامی، که در آن، و نام بابا، و دارای عیب برکناری اسکوچیچ، قول باخچید است. و یا در طویل، برای نظارت بر تعویض و تعمیر صور بروید.»

عضو پیام مشکوک تیم ملی دربارا تغییر اسکاچ / معکوس

بعلاوه برخی از اهالی رسانه داخلی شاکی فراسیون فوتبال با کی روش موافق رشیده وین ربیع با تصمیم تا پایان جام جهان هدایت تیم ملی احد لیبرا خوهید دشت. بیدده در پایان یک موضع رسمی، رئیس فدراسیون آماده شد، یک مقام، رئیس فدراسیون آماده شد، خواهش بود و جلسه امروز حاصل بیرون میاید بود.

بختر بخوانید:

258258