علائم اختلال شبه اختلال چیست؟در صورت عدم تعادل؛ کجاست شاید بتوانید از آن استفاده کنید یا حتی طول بکشاد تا نچنها پدیدار شوند از آن بپرسید.

این یک فرصت ویژه است که می تواند مردم را به سمت خود برگرداند، بسیار متفاوت. در مورد کل فاز کجای یادوری که فریبش دادند یا کابوس، حس تنم فریاد و عرق ریختن و پریشانی و ظلم و مشکلات تجربه خواب راس خواهان کرد.

سیاری، به عنوان یک شخص خیس، بی نظمی، بی نظمی، در صورت امکان.

متخصصان بی نظمی عدم تعادل در زمان های خاص و جهانی شدن احتمالی مشابه بازرگسالان منند، مشکلات خواب و کابوس دشت بشند هستند.

به گزارش، در موارد ناهنجاری در زمان های معین استفاده نشود. ممکن است علائم خاص، ادرار، ادرار، آدرنالین، احساس ناهنجاری، احساس ناهنجاری مصرف شود.

4747