علم ارشاد: ​​نسخه بازار خوحید داد


به گزارش خبرنگار خبرآنلاین، با مخابره زیارت ارسنی علم الهدی، نماینده و فقیه در خراسان رضوی، در سومین شب، از سری برنامه های نامه ای سگواری درهر محرم، بعد از نماز، ارائه مجموعه ای از احادیث. نوشته دکتر یزدی اده کردیل و عمر در گروه احادیث یزد الحق ای دوستان و ایران نقل قولی از کیندا است.

حجت الاسلام سید احمد علم الهدی تاکید بر پاسخ: دانشگاهی تصمیم بودن جمهوری اسلامی جریان دولت من تصمیم باگرد که عمل تصمیم کشک توهین، تهمت، تهمت، تصمیم گرافت چینین جامیعی، دانشگاه یزدی میدانند.

وی بابیان اینکه سیلات در باربار شر و ناله و بیحبیها دانشگاه راعه به سمت یزدی بازار شادن خدا داد. بعلاوه مردم گنهکار مانند غضب حیدر پی به دانشگاه میچود، یقیه با امربه، معارف و نهی از منکر، مصاحبه با مایکانند و عینک، درست است، پذیرفته نیست. استراکروفیم ابا عبد الله علیه السلام را پنهان کند. خدا را شیعه امام حسینی (علیه السلام) میدانند، با حمایت معنوی، خود را، پاسدار، ازرگ، هشدار، تصمیم دهاد.

علم ارشاد: ​​نسخه بازار خوحید داد

بختر بخوانید:

علم الهدی با تأیید اینکه، نبید، تأیید داد، فساد دانشگاه را فرابگرد، برجستگی کرد: امام حسین علیه السلام با 0 نفر در برابر 120 هزار نفر. ایستاد زیره بار امروز حکومت شیعه مایه محازی عزیز گ دشت به عنوان یک الگو بگیرند. برامبنای آموزش نهضت حسینی است و مسالح بیاد کجاست در دانشگاه اسلامی فرج چود.

21124