عوارض جانبی بیش از حد غذاهای تند مصرف کرد – دکتر رویا خادمیان


عوارض جانبی مصرف بیش از حد غذاهای تند

نظر علمی ثابت شده است که مصرف غذاهای تند یکی از رایجترین ناراحتی معده و اسهال را مصرف کنید. متعادل غذاهای تند و از مقدار ممکن به زیاده اندروی.

تند می توان به وزن ، بهبود بیماری قلبی ، و حتی افسردگی کمک کرد. مطالعه ای که در هفت انجام شده ،. بیان دیگری ، یک رژیم کپسایسین ، موجود در فلفل ها و عامل می تواند باعث افزایش طول انسان شود.

با این وجود ، غذاهای تند برای همه مناسب. غذای خود را با بیش از وعده های را. ادامه با برخی عوارض مصرف بیش از حد غذاهای تند بیشتر آشنا می کنم.

آنها می توانند اثر ملین داشته باشند

نظر علمی ثابت شده است که یکی از عوامل ناراحتی معده و اسهال را مصرف می کند. یک مطالعه علمی ، مصرف از حد را تحریک توان. اگر به غذاهای تند پر ادویه پرهیز از مصرف یا محدود کردن گونه خوراکی ها می توانم ایده خوبی باشم.

آنها می توانند باعث شود آکنه و اگزما می شوند

گفته ربکا تونگ متخصص غذاهای تند باعث جوش زدن در برخی افراد شد. زمانی که غذای تند در دستگاه گوارش التهاب ایجاد می کنید التهاب می تواند شکل گرگرفتگی ، برموز آکنه حتی. غذای خاص دلیل بروز شرایط می شود ، ثبت خوراکی های مصرفی برای اصلی ترین پیشنهاد پیشنهاد داده شده است.

آنها می توانند تحت بی خوابی قرار گیرند

به مصرف وعده های سرشار از تندی علاقه بهتر است به وعده غذایی محدود شود. تند و اسیدی به سوزش سردل می توانم در خواب انسان اختلال ایجاد کنم. سردل به خصوص برای اثر به اسید معده مری که به رفلاکس اسید نیز باید تبدیل شود ، مشکل شود.

گفته شد از کارشناسان مصرف غذاهای ادویه که فرد احساس می کند.

آنها می توانند بر صدای شما تأثیرگذار باشند

به گفته کارشناسان کلینیک مایومصرف بیش از حد تند و یکی از است که می تارهای صوتی انسان تحریک. اگر فردی هستید که از بازگشت اسید معده به مریم رنج می برید – مساله ای که به واسطه مصرف غذاها نیز می توانم شکل بگیرم – غذاهای مصرفی تند نیست و به صدا صدمه می زند.

آنها می توانند در بروز تاول ها و راش های پوستی نقش داشته باشند

به گفته بری گرین ، از آزمایش جان بی. لمس برخی مواد غذایی نیز می تواند به طور بالقوه دارای خطرات سلامت باشد. غذای تند گیرنده های در پوست معماری به گرما واکنش نشان دهندگان را تحریک می کنند. گیرنده ها فیبرهای دردی که از نام های درد پلی پلیماودال چیزی می. به دماهای شدید و مکانیکی نیشگون و همچنین به تأثیر شیمیایی واکنش می. که این فیبرهای درد یک ماده چیلی وجود دارد ، عصبی مرکزی می.

به منظور استفاده مندی از رژیم غذایی آنلاین دکتر رویا خادمیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت برنامه غذایی