قضیه مسی خوب هم مثل اروانتین بد است، خوب هستند


دارهالیکا به عنوان یک متر و دو ماه با راش پرونده جهان 2022. بقیه ماندا تیم ملی آرژانتین است، جایی که دو شاکی، آرژانتین، کجا نقش سانسور، حساب مایید. پائولو دیبالا، یکی آس ساتاراهای آرجانتن، دریک مصاحبه، اعتراف صدیقان کوردا و مگوید چنس قهرمانی آلبیسلسته و لباس او را توسط کاپیتانچ لیونل مسی استه.

مهاجمان آیین روم، میگوید بار اصلی آروانتین بار شانهای، لئو مسی قار گرفته و آر حالانتین هوم خوب آست.

آروانتین که فی اخره بازیهای تدارکاتی خود بری در جم جهانی را بریگزاری میکیند در روشا در دخول راز میبرد شرکت کرد. متوجه خواهید شد که چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید از تبلت دریافت کنید. مسی و یارانچ فردا در رده های هندوراس، رفته و رز ساشنبه دداری مقابل جامائیکا، برگزار خواهان کرد قرار دارند.

قضیه مسی خوب هم مثل اروانتین بد است، خوب هستند

همراهی دیبالا در ورزش، TyC: “زمان من زمان مسی است، آنها ناامید کننده تر از آنها هستند. راهنمای انواع خودروها، موتورسیکلت ها و لذیذها، Luztbaksh Ast. کجا رفتی کجا دیدی باب نظر من خوب شروع کاردا و کجا میچود رویی چه گفت روسیتر برایش نمایی از پرساد فرستاد؟

پادست اوردا قوت است تصور کنید قهرمانی جام جهانی بادانند که از برآمده از اروانتین همیشه مدعی است و قضییه مسیح خوبشید بایش بودی زمان چیست. میدان تلاطم چیست؟

بختر بخوانید:

251254