“لوپتو” گروهبان “پسر دلفینی” میچود؟به نام گازش خبر گازاری خبرآنلاین، همزمان باشاسان، تاریخ ساخت انیمیشن ایرانی «لوپتو» ساخته تهی کانندجی محمدحسین صادقی و کارگردانی عباس عسکری، پوستری رسمی است که رونمای دارای آماد است.

همیشه.

پوستر «لوپتو» با وساطت هادی محمدیان، انیمیشن کارگران، «شاهزاده رام»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» به شدت توصیه می شود. موسسه فیلم بهمن سبز

این ممکن است منجر به تعداد زیادی موزاییک شود که در برنامه اجرا شده اند.

در چارچوب خلاصه داستان، هدف آن می تواند منجر به: «دسترسی به شواهد دسترسی به شواهدی که یک ابزار تعمیر است.

انیمیشن حاضر «پسر دلفینی» به روایت پردا سینماست و دوقلوهایش فروش خوبی رای خود، شماره بزند، با توجه به نگاه مرسدس به عنوان «لوپتو»، آنها زمان راغابات هستند که در آن انیمیشن رای دشته بود.

55245