ما بزرگتر می شویم ، ما در مورد آن فکر می کنیم


آیا می دانید که روزهای تولد ما یک روز فاصله دارند؟ روز تولدم دیروز بود و وندی امروز. هفته آینده ما با هم در Joshua Tree جشن خواهیم گرفت (و پیشرفت پروژه ساخت جدید من @ jewelcrestcottage را بررسی می کنیم). امروز ما در پادکست درباره افکار ، ترس ها و امیدهای خود درباره پیر شدن صحبت می کنیم. ما نداریم […]

پست “ما در حال پیر شدن هستیم ، این چنین احساسی در مورد آن داریم” اولین بار در Food Heaven Made Easy ظاهر شد.