متخصص تغذیه دکتر انوشه برای عدم تحمل لاکتوز چه باید کرد؟


مردم شیر را که از غنی کلسیم است به میزان کافی مصرف کنید. از طرفی که می خواهی شیر خود را استفاده کنیم ، چون آنها را می توانم قند شیر را به خودی خود هضم. یعنی آنها هیچ تحمل لاکتوز دارند. این افراد لاکتاز که برای هضم قند است را به میزان کافی تولید می کنند. این آنزیم در بدو تولد فعالیت زیادی دارد و با افزایش سن ، از این فعالیت کاسته است ؛ مصرف شیر بعد از شیرخوراگی باعث افزایش تولید لاکتاز شد. استفاده از مداوم شیر از تولد و دوره های زندگی ممکن است از عدم نیاز به تحمل جلوگیری شود.