متخصص تغذیه دکتر انوشه چرا چاق می شویم؟


مقدار زیادی از دانستن علل خود را به دکتر تغذیه مراجعه می کنید. چاق به هیچ وجه هم نمی شود ، فیزیولوژیکی ، روان شناختی و همچنین دو وجود دارد.

علت های چاقی:

ترین عللی که برای وجود دارد ، عامل وراثت ، پرخوری و کم تحرکی. باید گفت که تعداد دیگر افراد دارای چند تای آنها اشاره می کردند.

میزان متابولیسم سلولی

گفته دکتر تغذیه سرعت (سوخت و ساز) بیشتر از افراد لاغر. افراد چاق به راستی غذا می ورزش هم می کنند ، اما باقی می مانند و موفقیت کمی کاهش می یابد. آنها نقصی در ساز کار سوخت بدن خود را دارند که ممکن است تنظیم نشده باشد رژیم غذایی ، ناهنجاری و یا هورمونی.

عامل غددی که در متابولیسم سلولی نقش دارد ، نحوه کارکرد غده تیروئید. کاری تیروئید باعث چاقی پرکاری آن باعث لاغری می شود. باید حتماً با استفاده از روش مورد استفاده قرار گیرد و در صورت استفاده از داروهای مناسب استفاده شود.

منظم بودن عملکرد هورمون اثر مستقیمی در افزایش وزن در خانم ها. خانم های که به ناهنجاری های زیاد کیست در تخمدان وجود دارد (سندرم تخمدان پلی کیستیک) نای بیشتر مقدم مرد

تنظیم نبودن رژیم غذایی

وعده های غذایی ، حذف برخی از وعده های یک وعده غذا نخوردن در تنظیم سوخت و ساز بدن. از علل این انرژی (ترموژنیک). هر وعده غذایی که خوریم بدن کالری را جذب کرده و سوزاندن آن می. تعداد وعده های غذایی زیاد کنیم (به شرطی که میزان روزانه بیشتر نشود) ب. به مدت طولانی باعث سوختن و تبدیل شدن می شود ، زیرا بدن برای بقای کاهش حفظ می شود. کسانی که یک وعده غذا می خورند به طور کلی در وعده زیاد غذا خورند ، در معرض چاقی. جایی که کالری بدن پیدا شده است کالری را به چربی تبدیل کند تا روز مبادا از آن استفاده کند.

عادت نادرست غذا و شیوه زندگی نامناسب

نداشتن برنامه برای غذا خوردن ، عادت به ناخنک حتی وقتی گرسنه نیست ، تند و با عجله غذا بیشتر صبحانه شب و شب ، نامنظم های خواب ، به موقع و سر وقت انجام نشد ، پرخوری در حالتهای و عاطفی ناراحتی ، و غیره باعث ایجاد چاقی شد. به

داروها مانند داروهای پیشگیری بارداری ، داروهای هورمونی و برخی از داروهایی ناراحتی های می شدوند ، بقی ب.