مدیر دبیران فدرال مرزداران: توزیع مارگت منجمد به طور کامل متوقف شد!بیانیه نزاد مبنی بر اینکه نیاز کاشور لطفا به بانک بیش از 105 میلیون قطعه بازرسی، 05 میلیون قطعه استخدام، 120 میلیون قطعه و استعلام مستقیم مثبت و برگشتی مراجعه کنید تا نسل و حفظ دور تولید حفظ شود. به نتایج.

به صورت منجمد در بازار آوسود به فروش می رسد: از تاریخ عرضه به میزان حدود 10 مثقال می توان آن را تولید کرد. در برنامه اش پخش شد و در برنامه اش پخش شد، پخش دریم لو رفت، اما نمایش متوقف شد.

هديه دير اسريح مرگداران : صادرات عضدرات و درشت مرغ بهيزره لطفاً بازارچه بدون محدوديت انجم شد.

مشکلات واقعی در زمینه وجود دارد و عنوان پاسخ است: حالا مشکلی وجود دارد که بدون مشکل به مشکل متصل می شود و برنامه درج شده است. در صورتی که تاریخ بانک آنها رو پایان است.

تا بتوانیم مشکل محصولات بی کیفیت را حل کنیم. رونق بازار توسط بازار به نمایش گذاشته می شود. اما متاسفم که از سر راه برخی سایثا در بازار هستیم نظاره گر توزیع پوره یخ زده هستند.

اسدالله نژاد با بیان اینکه توزیع رگبارهای منجمد و وارداتی به طور کامل متوقف شده است، با تایید این پاسخ گفت: ایجاد دو مدیر داخلی که بر اساس آخرین درخواست ها نیست.

بشتر بخوانید:

10 46