مراسم برگزاری آزاداری سالار شهیدان با حضور اصلی


مراسم آزاداری و سوگواری حضرت سید شهدا در پیشگاه حسین (علیه السلام) عصر پنج شنبه، جامی عزاری، برای حضار.

مراسم اخلاقی، آیت الله سعدی درباره شادت در محضر حسین علیه السلام، یاران با و فایش و رسالت باسمندان، عاشورا صخرانی کرد و آزادگان حسین ساعی مداحی و مارثا سرایی حاجی حدیدان (شهدا) سوگواری پردا.

مراسم برگزاری آزاداری سالار شهیدان با حضور اصلی

بختر بخوانید:

21212