مسکن متفاوت در تهران را ارزیابی کردم / رادار خانا غرب تهران با 1 میلیارد تومان باخورید کجاست + جدول ارزیابی


مشاهدات میدانی پراساس در مناطق مختلف تهران به مقاصد مختلفی در نقاط مختلف سایت اشاره دارد. در ایران آذرش آذرش ناحیه 22 راداوری کاردم.

مسکن متفاوت در تهران را ارزیابی کردم / رادار خانا غرب تهران با 1 میلیارد تومان باخورید کجاست + جدول ارزیابی
جهت کنید که، ارزش آن بر حسب متر مربع تومان بوده و ارزش تقریبی آن، ارزش اقامتگاه در تهران، با توجه به جهت نوع سختمان، احتمالات، خیانت ها و منظره. از صاحب تغییر میکند.

بختر بخوانید:

2714