مظنون به لباس در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا به قربانی شلیک می کندبر اساس این گزارش ، یک مظنون پوست کنده صبح دوشنبه یک نفر را در بیمارستانی در فیلادلفیا به ضرب گلوله مجروح کرد.

WPVI گزارش داد که فرد مسلح حوالی ساعت 12:10 بعد از ظهر قبل از فرار از صحنه ، قربانی را در طبقه نهم بیمارستان دانشگاهی توماس جفرسون شلیک کرد.

بر اساس این گزارش ، مظنون در U-Haul که آخرین بار در حال حرکت به سمت I-95 بود ، فرار کرد.

تیرانداز در طول حمله دودهای آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی به تن داشت.

وضعیت قربانی اوایل روز دوشنبه در وضعیت بحرانی قرار گرفت.

در ابتدا مشخص نبود که چه چیزی باعث این خشونت شده است.