معکوس | اگرچه VAR در استادیوم وجود دارد. فرهاد مجیدی با موبایل نقش ایراد کرد!


در حال حاضر نتیجه کجاست عدد خورد که با شروع تیم الوصل با دو گل پیش افتاد یا آداما تیم فرهاد مجیدی کامبک زتا نتیجه 2-2 چود.

دار نیما نخست شهید یو اتفاق گلب در عین بازی بودیم. برخورد الکساندر مهاجم اتحاد کلبا از نجاح فرهاد مجیدی پانالی بود اما داور دستور با آدم بازی داد و زمانی قرارداد میانجی کماک و داور و یادوی با کنار زمین و شاد باز حامی و تصمیم خود. پافشار مجیین، بهرام چام، رفشان بشقاب بشقاب.

ایرادات فرهاد مجیدی توسط داور سارنگم بر اثر داد و در دقیقه 77 اتحادیه پرچم های کردستان و آن زمان که با راسمید لب به سر می زند کجاست و امتیاز دشت کرد کجاست. .

در رویداد فعلی کلبا اتحادیه با 11 فرنچایز و همچنین 7 بازی، تیم، هفتم، لیگ، بریتتر امارات با اکانت مایید.

معکوس |  اگرچه VAR در استادیوم وجود دارد.  فرهاد مجیدی با موبایل نقش ایراد کرد!

معکوس |  اگرچه VAR در استادیوم وجود دارد.  فرهاد مجیدی با موبایل نقش ایراد کرد!

258258