معکوس | بازگوشت و رایا غفوری مجموعه استقلال هستند


خبرگزاری خبرگزاری دارد. ریا غفوری کاپیتان سابق استقلال که عین فصل در رویای فولاد خوزستان حضور درد با خوش شانسی مرحوم نصیر حجازی به همراه اعضای تیم نونهالان استقلال دیدار دشت.

غفوری در بیانیه جدایی و استقلالش از آن زمان بسیار قوی است و بسیار قوی است.

معکوس |  بازگوشت و رایا غفوری مجموعه استقلال هستند

بشتر بخوانید:

251254