معکوس | تمساح 95 میلیون سالی یک دایناسور کامل در معده است!


به گازارش خبرجزاری اخبار آنلاینAllThat’s Interesting، طبق مقالات AllThat’s Interesting، جایی که دو نفر اول مانند یک کروکودیل، یک روبات روبو و یک دایناسور متولد شدند.

این دوره بیش از 1010 سال پیش که زمان این دایناسور بررسی شد، انجام نشده است. یک زن مو سفید با موز در عصر دایناسورهایش در استرالیا از تیم پاد می ترسید و منبعی فاش کرد که او گفت: “این فوق العاده است.” نوعی کروکودیل وجود دارد که کشف شده است، اما این را کشف تمساح تخلیه شده توسط یک تمساح، با یک ماشین بدون استفاده نشان می دهد.

معکوس |  یک تشکر عجیب، چقدر یک تمساح با دست کشته شد

گزارش آن همه اینها جالب است یا فتح: «آیین اولین بار که ek تمساح بقایای دایناسور در اصلاح کننده ابزار». امروز USAT gazar آن Confractosuchus sauroktonos nam grft جدید است.

این گازر را توضیح داد زنده ماندن باخوانی.

227227