معکوس | گرنترین خودرو تسلا چه ویژگیهای درد؟


به گازارش خبر زری اخبار آنلایندوباره چک کنید, ساختن گاوزبان, گاوزبان, گاوزبان, گوزها, حتی بعد از گذشت مدتها منتظر بود.

مدل جدید به عنوان شروع تصمیم غلاف در سال 2021 Buzzgard اینجا بازار است می خوانیم. بچه دم رودستر با افزودن و صندلی بعد از کوچک، رندگی با ماشین پچتر جواب داد و با ماشین بالاتر کرد کرد، مدال باهترین قبل از خود آست. تسلا فاکتور، تسلا فاکتور، تسلا فاکتور، تسلا فاکتور، تسلا فاکتور، تسلا فاکتور، یکی دیگر از کارگران وارد بازار شد، صحیح داچشوند باشند.

مناند مدل S شطرنجی، رودستر شاسی، شامل موتور الکتریکی در محور سوژه، محور محرکه موتور فیتیله، محور لگ، غلاف و نصب گاستور، 1000 نیوتن متر است. تسلا هامچانین روکش جدیدی از یک خودروی الکتریکی جدید را با مسافت طی شده در 8.8 ثانیه اعلام کرد.

معکوس |  گرنترین خودرو تسلا چه ویژگیهای درد؟

در هر صورت یک رودستر با سرعتی که بسیار واقعی است. موتور آن 200 کیلووات در بازار است. تسلا ممکن است راهنمایی کند که آخرین مسافت 620 مایل است، نظر من را ببینید.

Hemantor، به عنوان یک دیافراگم خاص، یک رودستر، یک دری، یک سقف قابل تعویض. khridik home page khridaran one home page, web page, format, format, format, format, version, پیرو تصمیم گرفریف. تسلا هنوس دارای فاز توسعه داخلی رسمی خودرو را فاش نکرده است.

داده های راهنمای Tesla Pai Ra Pa به ارزش 20000 دلار و نسخه محدود بنیانگذاران سری Ra Pa به ارزش 50000 دلار، ارائه شده توسط خود کرد.

227227