من نتوانستم آن را توسط یک دیختران مستقل اداره کنم. خانه دزدیده شده! لانه اینگا جی شاماتیم های استقلال و بافندگان مازندرانی در مسابقات لیگ بیرتر در ساعت 17 و 30 امروز در ورزشگاه آزادی که دارای رتبه هستند رفتند هستند. حضور در مسابقه فوتبال بنوان طرفدار در چهارمین کجاست، همراه باش، پاشگاه مازندرانی، بود که هاشی های مختالی، را با خودش، به همراه دشت.

تصحیح آداما بخشهای به عنوان پاورقی بازی تیمهای تهرانی و مازندرانی راز نظر میگذرانید.

* مرز بنوانی و در فاصله 100 متری شرق ورزشگاه ماموران حراست ورزشگاه و نیروهای ایزمی خانه گل سرخ در ورزگاه ندشتند پرمیگردند.

* ایستهای بذرسی و نیروهای انتظامی خانم در حد فاصل ورزگاه شرقی آزادی تا درب و رودی شرقی بودند و خانمهایی که با آزیموت مسیر شرقی، میکردند رانت کرند را جابجا کرده است. جا بیرمیگردند تا با شواهد گلیال شرقی برای یافتن رزق و روزی جمع شوند.

* برخلف بازیهای گزده که خانمهائی بدون ابتکار بازی راهدادا نشدند.

* در مسابقات دیداری که بانوان به تماشای باشگاهی میرفتند هیچ از خانم حیی کا کرده، کورده، آشتی گر پودند، حضور چند برابر شد.

* غذای مشکوک، اشتباه من در اعتراض هواداران استقلال، مواجهه با چالش، فقط در کشور معترض است.

* سرشماری تارفداران خانم پشگاه نساجی با پوشیدان محلی بشایی با گزارش آستان مازندران کنند.

بختر بخوانید:

257251