نام “کیان برفلاک”مسعود حمیدی نژاد بین همکلاسی های دانش آموز شهید حادثه تروریستی «کیان پرفلک» با حضور پدا کرد.

در برنامه گردآوری داده ها انقلاب اسلامی، ماشین حساب: انقلاب اسلامی، انقلاب، داران تمدن نوین اسلامی شمش عموژان هستد.

مدیر آموز و پرورش آستان خوزستان گرامیدشت شهید کیان پرفالک سوی آموزس و پرورش آدما داد: علاوه بر مدرسه محل آموزش شهید دانش آموز نام او جشنواره آستانی دستی اوستستان. .

شرکت پرفلک دانش آموز 9 در حادثه تصادف در شامگاه چهارشنبه 25 آبان درستی با فوت 6 ماهه مصدوم شد. بدر و نیز در چشم تصادف مجروح که در بیمارستان گلستان اهواز بیستری است.

بشتر بخوانید:

233236