نحوه ساخت ابرمردان | تناسب اندام وورستر


موقعیت 3

همانطور که برای نفس راحت بعدی نفس می کشید ، بدون حرکت دادن کمر یا باسن ، پاها و بازوها را به آرامی به حالت اول بازگردانید.

توجه داشته باشید– به یاد داشته باشید که تقویت هر عضله یک فرایند است ، نه یک راه حل سریع! سری حرکات فوق را فقط تا زمانی که فرم سخت و راحت داشته باشید ، تکرار کنید. هنگامی که احساس می کنید حرکت به زور است یا در تلاش برای حفظ شکل کامل هستید ، متوقف شوید. عضلات شما تنها در صورتی قوی تر و سالم تر می شوند که در تمرین خود منظم باشید!

نتایج میاد !!

شما می توانید Supermans را در خانه در Worcester Fitness در مرکز کشش و مرکز قدرت ما انجام دهید.