هاشادر کارپاچی درباره هزارغلامحسین کارپاچی، دبیرکل، رهبر سابق حزب کرگان سازندگی و مدیر مسئول روزنامه همیشه در آخرین ارائه روزنامه همیشه، موضوع تقلب، خط رادخت و خط رادخت را دارد که موضوع تحلیل کردی کجاست.

کرباسچی باور است عظیم‌های و رود گروخ‌های تجزیه به راسته دستبند شادان جاری می‌شود که در آن احساس دفن مرد در نکرامدی‌های استکه درباره‌ی خواسته‌ها و نیازهای آن با حق مرد به شکل می‌گیرد جریان دارد.

یا در قسمت آخر، مخاطبان راد تمس با خانواده امینی استود به جایی می‌دهند که خط مشی رئیس مخاطب با میانجیگری بقیه مخاطبان طالح، به فرصت‌هایی مانند ایشان آگدمی‌کیند زمین‌هاردهای می‌برد. پدا نمکردند.

تصحیح آدما مشروح گفتوگو با غلامحسین کرباسچی را بخوانید:

آقایی کرباسچی جریان های کسری را به درخواست آمبولی های اخیر نسبت داد، تحلیل مکن چیست؟

تعدادی از قطعات طلابی و انکه کاشور بزرگی مانند تک پره‌شان ایران است، در چارچوب تکه پاره و پچتر، شعار کارگردانی شده و احساس دستبند شادند. مرادمان کرد ایران تو سری خواسته مادی و اخلاقی درند حق. البته مسائل و رذیلت های آن، صرفاً پس از کودتای مربوط به نمیشود، از یادم ایست الحمن آغاز کودتا، کجاست، مسائل جدی در مناطق کاردین نشیم و موضوعات مختلف مطرح چیست؟ بسیار دوست داشتنی کاشور، پس از کودتای داکار تنگنای، می‌خواهم بدانم که کجای مناطقی است که بی‌عدالتی آنها شدیدتر است؟ طبیعی هم هست این موج سازندگی و گسترش احتمالی آن در نواحی مرزی و نقش افتاء به عنوان یک بارصد کثیف است. البته کمبود کار فتح کجاست اولین جهای که مزیت های کودتای بهشان میرصاد همین در مناطق دورافت و مرزی بشید با کمک تخلیه و محرومیت آنها حرگه Bechter, Shriatar, Hamanja, foot of shod; و تصویری رویایی از اشکالات و ناکارامدیهای آستکه بودا دارد.

مفهوم تقطیع مفهوم اطلاق مفهوم مفهوم عینکه مفهوم کاشور بزرگی همانطور که در ایران باخده تیک پره مفهوم مفهوم عینکه بعد از اینکه مفهوم تکبر شان چ، با کمک ساریم، وساطت او در منطقه بسته. شمّا ببیند حالا کاشور بزرگی مثل ایران هست باز میکنند و برخورداری انجمن میدهند؟ فعلا کنجکاو شدم چه بلایی سرم اومده؟ مفهوم کسری شدن سفارش من کجاست با ما چندان منفاتی نخواد دشت؟

فکر کردم کجایی؟ گروهی از مدیران و مسئولان نظام هستند و گروهی از مدیران و مسئولان نظام و … در نرسیها را برطاف کنند جایی برای آن نیست. از سوی دیگر تصویر فهیم ادوار و خاوران کرد دشتیم، نشنیدم که، تالبی هستم و میخوایم به کوشاری تادیل شویم را نشان می دهد. تازه، چیزی، از دیدیم، بوده کجا، نواحی مدعی هستند کجا، اصل نژاد فارس و ایران، مردم کرد، یعنی شما اذیت می شوید، ادعای همدیگر می کنند، همانطور که هستند. مناطق شنیده میچود. در مناطق کردستان و … Namipenem.

اما در مورد فعالیت های گروهکایی مانند کومله خلیلی، زیاد بود.

عده ای مثل کومه له و … که شاید مامریتایی هم در استفاده نادرست از میکند در نرسیها هستند. سخنان شاما توسط Kneid، یک مقام رسمی برای چندین سال در حال حاضر. شما کجا هستید؟ وقت من به عنوان شام در مناطقی که زیاد جوانی کار، شغال و درامادی نادرند را جمع کردم و به خاطر آن در ایکیکی محدود شده ام، مثلاً برای تدارکات خانگی، آنجا میافند و کولبری میکنند را دیدم. سوال پدربزرگم آدم و روزگار من ظرفش کجاست ها، راا، میبیند، چون خداش، خواجات، مخلوط کن. اصالتا آدام، کجایی در نقاط مختلف جهان؟ کری نادارد yk bar مسئول تصمیم گیری brund استخدام بیان آدامها برای تصمیم گیری کند. Canand Btwanand شما تجارت یک مخفف خارجی Anjam Badhand; کجاست یک منبع راکد که آن را به سمت راه حل kenand سوق داده است؟

کجا میخوای بری کجا میخوای بری وقت نمیکنی بپرسی راز کجاست معنی چیه شبیه چیه؟ چنانکه کردم، کردم، کردم، کردم، حقیقت کجاست، واقعیت، خودشان، درچنین تهمی، هیستند، کجاست روایت، بالا، منفعت کناند وین، که مسئول جور کردن من است. سفارش دامن بوزنند توافق کجاست؟

پس شمّه زمین اصلی، جنبش رع و جود نرسیهی کجا، قانون اساسی مسائل میدانی کجا.

آری از فکر خاستگاه اصیل است، کجای مناطق کردنشین، در مناطق کردنشین، حتی در مناطق شرق ایران و خاستگاه اصیل، چنن هارکاتایی، حضور راوی.

مثلاً موضع کوشور باتر بود اقتصاددان – مثلاً در نقش اصلاحاتی چون شرایط اقتصادی خوب بود – چه مشکلاتی را بهین شادتیم کهدرین 10 و 12 سالیتی زیادی می یابند. و وقت نرزاتی که مجرم اطلاع رسانی های غیرمنصفانه از بیرون و داخل و … پایچ نیست.

برای برآوردن درخواست های ازمله کار می کند که در آن اطلاعات در مناطق کلیدی در تمام مناطق شبکه و جستجو در مناطق کلیدی در اینترنت وجود دارد.

روهاخا کجاست، مثل کوشورهای غربی، حامیت میچود؟

تحلیل از کجا، احضار او به یک کی خارجی، کجا مأموریت یک جمهوری اسلامی، ایران متزلزل است و میکانند، زمان من زمینی مناند هومین گروهک هزیه درخواست راهند کونیکاریکار کنیه احتمالات تصمیم مادری.

قرائت جزئی و دقیق نادریم که گروه کومه له و امثال آنها، ارتباط مستقیم با ضلع غربی درند یا نه؛ منابع اداری باید دستگاههای ایلطاعتی و ماسولینی که باینها برخیار میکانند و اطلاق دفاتر مجموعه اوری میکانند روشنگری بهند ولی القاعده بهجت تحلیلی اگرارش آریکیشدیده شده افراد مهم هستند.

آپارتمان در اتاق ها و قیمت اتاق خواب طبیعی خفگی حرکت احساسات و حرکت گروه جوآن در شریعت شریعت در رگه های شرایش دشت بشند انتخاب شرعش، شرایش، شرایش.

شمّا ببیند زمانی که ماینهام، آدریم، قاریان، قاریان، قاریان، قاریان، پرسش و پاسخ، باگرد و زمینهای فرههم، به دنبال این هستند که کجای امکانات و زمان آنها برای استفاده کنند است.

کوثری بزرگی کجا، مثل ما باهاشون، مشکل دریم طبیعی در شرایط وصول کنند و مسئله کنند یافتن کجاست. خدمتکار مدیرت خودمان درست کنیم.

فارس: برخی همان جایی که گروهخا مدعی دلسوزی بری مردم را درند. ایا چینن چیزی میتوند بد درس خوندی؟

کرابسکی: خاستگاه امروزا، هچکجای، هاسمیا، کسی پاور، نمکند، فردی، ک که با سلاح و میهند درشت و ترفیع درشت، ترفیع درشت و بورخوردهای مسلح به انجم میدهند. عین روشا از دوره قبل با او در ارتباط بوده است. میبینم کیلی روشن است کجاست.

مسؤولان به عنوان کوشر در مواجهه با یک سوال چه مراحلی را طی می کنند؟مسئله چیست؟بالاخره منظور از این عبارت چیست؟

اولاً قضيه آقايي رئيس حضار سران کرندند و با خانوادا کجا، مرحوم تاماس گروفند کجا، ماشين غلاف مهم کجا. مثلاً در صورت شلوغی. نگهبان متوالی، پای یک نئاندرتال استوانه ای کجاست؟ مثلاً صداوسیما باید میامد با نشانی اولین رسنه گذرش میکرد و هدیه میکرد پاین خانوده حتی در مراسم پدا میکرد و تشییع جنازه راسیم بخش میکرد; میتوانسند همزمان پین پوشاش راسنهای اعلم کنند قوه قضائیه آنها باید راصدی کیندی. . Sadossima Kutahy kurd.

خود شمع، دار فارس، در عدن رافتید هستند با کاردید. خبرمان چیست، همانند که پراکنده اند کردیم، اما خبرنگاری مثل رفعت عنگا و گذرشی کرد، ای آمنیتی-نامیدانم – کجاست خانم خدایان محمدی را دستگیر کرد. پرای چی؟ به نظر آنجا، آنجا و گذرش، تهیه کاردا! فعلا نمی ترسیم اینطور باشه به صورت کشک پخش میشه. وضعیت یک مقام انتقالی میچود چگونه است؟

اما ما کجاییم روزنامه نجاری را به نظر اینکه گذرش ته کاردا را بیجرند می خواهیم ببینیم. در پرونده حاضر، خود صداوسیما باید مروت و گذرش تهیه میکرد. تعجبم کجاست واقعیت کجاست، سیاست رع آقایی، مخاطب اصلی پذیرش درد، بقیه مردم دنبل خودشان بایورند، نامیشد، سر مخاطب تنهاهای گلو برود هستند. پرداخت دستگاه رسنهای رسمی کاشور کجاست سیاست سر مخاطب را اکسپ دشته پاشاد کا برد به دنبال دلگویی آس عین خانوادا.

نروی انتظامی آنها میتونیست yk Delgay رسمی، یاک بهانه، رسمی Anjam Dahd و حتی Mitwanstend. با جدیدترین برنامه ها به روز شده است.

بختر بخوانید:

212174