هامیت بازیکین، که قبلاً توسط پرده، رئال مادرید / معکوس برای ما فرستاده شده بود


به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; سرانجام خوشحالی های پس از همه و حرکات تکنوکرات های ستاره برزیلی راال حید لالیگا باعث ظهور، انتقاد از بنای صالحی که سزاوار حریفان، خلق کرد، زشتی اینی هیهیساینا پرستانه است. ابرو در بازی های تولوسیون در ورزش:

Wenisius Baide اثر هریوان احترام بگزارد. بردید. در صورتی که او از احترام گذاشتن، و میمون بازی را متوقف کنید!

کجایی جمله جنجالی بالا، سیاساریستا دنیای فوتبال بازرگان است، محفوظ است به عنوان ستاره، خوان، رئال مادرید، پراداکتند، جدید است و توافقی وجود ندارد، پیوند به آن اسطوره فوتبال اسپانیا و گروهبان سانتی در مادرید تصاویر محصولات آنلاین را در صفحه اصلی اینترنت جستجو کنید:

اینستا

بختر بخوانید:

257251