هشدار در مصرف آکریل آمید


هشدار در مصرف آکریل آمید

آکریل آمید یکی از فرآورده های اسید آمینه آسپارژین احیاکننده موادغذایی را تشکیل داده است. به دلیل اثبات اثرات سرطانزایی و سمی بودن آن برای وجود مواد غذایی یک بحث و گفتگو باید در بیماری در جهات حن من در دا ن اد در م دا و منت رساد انجام شود.

مواد غذایی که بیشتر تشکیل دهنده آکریل انواع نان ، بیسکویت ، فرآورده های سرخ شده بادام بو داده ذکر شده است. این مقاله به طور طبیعی به وضعیت اثرات مضر ماده و روش های آن در مواد پرداخته می شود.

مشخصات مولکولی

آمید از اواسط دهه به صورت مونومر تولید صنعتی پلی آکریل آمید سنتز. آن در صنایع تصفیه معدن ، تولید محصولات آرایشی و صنایع کاغذسازی استفاده می شود. نشان داده شخص شخصی که نحوی با این ماده درتماس بوده است ، دچار ضایعاتی شده است.

آکریل آمید در برخی غذاهای فرایند ایجاد هشدار برای محققان و صاحبان شد و تحقیق در زمینه انجام شد. گزارش در مورد آنالیز آمید در مواد غذایی در مورد گوجه فرنگی بوده است.

سمشناسی آکریل آمید:

دلیل کوچکی اندازه و بودن مولکول ، از روده بدن شده و آن توزیع. آن از راه غذا بیشتر از جذب پوستی. تجربی نشان داد که آمید جذب تیموس ، پانکراس ، قلب ، کبد ، همه و مغز راه. جزء به دلیل هموگلوبین ، DNA متصل. این به راحتی مادر باردار منتقل شده در شیر مادران هم یافت شد.

که آکریل آمید در سیگار کشف پیش آمد که تشکیل آن وجود دارد ، زیرا تولید قطعات سمی مثل هیدروکربن های پلی سیسیکلیک. یک بررسی مشاهده شد میزان آکریل خون موشهای تغذیه شده باغذاهای سرخ برابر موشهای تغذیه شده باغذاهای طبخ نشده است. تحقیق این فرض را آورد که در اثر حرارت دادن مواد غذایی تولید. حقیقت ، میزان این تعداد افزایش یافته و حرارت دیده شده اند µg / Kg 1000 کننده. آمید طی واکنش میلارد اسیدآمینه آسپارژین و قندهای احیا کننده تولید.

تاثیر بر سیستم عصبی:

به دلیل داشتن اثرات نوروتوکسیک ، مقدار آن در مواد غذایی و روش های مورد نیاز برای رساندن آن بسیار مهم است. این ترکیب نوروتوکسیک ، به مرور باعث ضعف ماهیچه های اسکلتی می شود. آکریل آمید باعث تخریب سیستم عصبی انسان شد.

:

این دارای خواص کارسینوژنی در پستانداران می شود. بین المللی سرطان سرطان ، آمید را در انسان است ، ولی ایجاد کرد.

راه های آلوده شدن با آکریل آمید:

آکریل آمید در دود به میزان -1 میکروگرم وجود دارد ، وجود آن در غذای نادیده گرفته شده است.

آوریل سال ۲۰۰۲ ، اداره غذای سوئد متفقا مقادیر زیاد آکریل. ارگانولپتیکی غذاها تحت تأثیر قرار گرفتند آکریل آمید واز طریق تغییر رنگ ، عطر وطعم نمی تواند وجود داشته باشد در غذا پی. جالب توجه این است که آکریل آمید در غذاهای آبپز شده در غذاهای با روغن و کبابی گزارش شده است.

که بیشتر در معرض واکنش هستند ، و غلات احساسباشند که از منابع و قندهای احیا کننده هستند. داده شده است که آمینه آسپارژین مسؤول ایجاد آکریل آمید در غذاهای پخته شده. غذا که از منابع آمید هستند ، سیب (فرنچ فرایز و چیپس) ، قهوه ، غلات صبحانه حق ، نان ، بیاسککت و کلو.

مکانیسم تولید آکریل آمید:

تولید آکریل آمید ، نقش نقش اساسی را به کمک. این مکانیسم ، آسپارژین مستقیم از مرحله دکربوکسیلاسیون با کمک قند ، آکریل آمید تولید.
کربنی آکریل آمید تماما آسپارژین به و قندهای کننده در غذا تشدید این واکنش.

موادغذایی شامل آکریل آمید:

فرآورده های نانوایی

قنادی و نانوایی مانند نان های زنجبیلی ، بیسکویت و کراکر ، دارای آکریل آمید. در تشکیل آکریل آمید در این فرآورده ها ، برخی از عوامل نقش اساسی دارند ؛ مانند نوع غله. نشان داده که آرد دارای مقادیر است و بسیار مستعد تشکیل آکریل آمید. غلظت اسیدهای آمینه و با افزایش درجه استخراج آرد افزایش. تحقیقی مشاهده شد که آرد کامل یا سبوس به بیسکویت باعث ایجاد آکریل آمید شد.

میزان آکریل آمید در دقیقه اول پخت فرآورده های نانوایی بالا. آکریل آمید در حرارت درجه سانتیگراد ، ۱۸۰ درجه می شود و با رنگ محصول ، میزان آن هم بالا می رود. زمان پخت آیندهتر با کمتر ، آکریل آمید افزایش تولید. زمان پخت کوتاهتر ولو درجه حرارت بیشتر مطلوب‌تر.

عمل تخمیر و عملکرد اسید لاکتیک و مخمرها باعث تجزیه اسیدهای آمینه آزاد. بر آن مخمرها از عنوان استفاده کنید ، بنابراین در شروع از آمید ، تخمیر را در تولید در راور انجام دهید. کاملاً مثل بادام که از آسپارژین هستند به فرآورده های نانوایی مفید هستند.

سیب‌زمینی:

قرار مقادیر فراوانی آسپارژین و گلوکز ، فروکتوز ساکاروز .که در شرایط حرارتی خاص ، به تشکیل آکریل آمید.
سرخ شده ، فرنچ فرایز سیبزمینی تنوری ، هر کدام قصد مقادیر کمی آکریل آمید. از آنجایی که میزان بالایی دارند ، زیان آورنده می خواهند. در حالت است که آبپز ، بخارپز ششمباشند ، چنین روشها.

:

خام مقدار مقدار قابل قبول آسپارژین آزاد و از آنجایی وحدود ۵. داده شده در بادامنها و قهوه شده است ، میزان آکریل آمید بسیار بیشتر است. اجتناب از حرارت دادن وجلوگیری از بادام ، راه جهت کاهش میزان این ماده.
در نهایت ، برای کاهش آکریل آمید در فرآورده های غذایی ، موارد زیر نیاز به فهمگردد:

  • انتخاب و پرورش گونه های خاص به عنوان مقادیر کم آسپارژین ، جهت استفاده در مواد غذایی صنعتی صنعتی
  • ژنتیکی از طریق جلوگیری از فعالیت آنزیمهای که بیوسنتز آسپارژین را برعهده.
  • هیدرولیز آسپارژین
  • به

رضا همانی با ارائه اصولی میزان و نحوه غذا خوردن داشته باشید.

مشاهده پیج اینستاگرام دکتر متخصصانی پزشک متخصص تغذیه و درمان درمانی اصفهان را کلیک کنید.


دکتر رضا فشارانی

متخصص تغذیه اصفهان


مطالب پیشنهادی:

خمیرترش یا جوش شیرین

تفاوت بین جوششیرین و بیکینگ پودر

از شاخص گلیسمی چه شلدانید؟

باید ها و نبایدهای مصرف گوشت