هشدار یک پزشک: آنفولانزا در کاشور، زیاد شدهشکی نیست تو یه برنامه تلویزیونی همراهی میکردم افزود: ایزدیم 2 هفتا پش با موجی آنفلوآنزا رو به شیدیم. آراد سون علاوه بر کدکن زنان زن باردار، کاسانی که بیماری، زمینه درند، دکتر علویت تزریق و اکسن هستند.

یا gif: پیشگیری آنفولانزای مشابه ویروس کرونا است. شدت ویروس کرونا چقدر است؟

4747