وردتی های بازار خودرو گرن شادند / دیگران تویوتا، رنو، کیا و هیوندای را ارزیابی کردند.


به گازارش خبر زری اخبار آنلاینارزش من در بازار خودرو ایذچی رند بود قیمت آن بر حسب ساعت 018 azelaus.0018 azelose در ابتدای بازار 2 میلیارد و 400 میلیون تومان.
افزایش یافته وین خودرو 1010 تومان در قیمت فعلی 2 میلیارد و 750 میلیون تومان.

بهره مندی از پایگاه داده آفیس در فهرست جغرافیایی پایگاه داده گوگل، تایم لاین و آرشیو، پایگاه داده Google Apps E3، سال 2018، به ارزش 2 میلیارد و 350 میلیون تومان.

رز خودروهای واردات من را در جدول زیر آمده است:

وردتی های بازار خودرو گرن شادند / دیگران تویوتا، رنو، کیا و هیوندای را ارزیابی کردند.

223227