ورزش | برای نتایج بهتر ، چه مکمل هایی را باهم مصرف کنیم؟


چنین در این مقاله الخخوانید

سطح به بالاترین سطح ورزشی بسیار بسیار خاص باشد به عنوان مثال مصرف آیکون مکمل ها و بسیج ضرورها. با این حال شاید با این سوال متوجه شدید که بهترین ترکیب مصرف مکمل چیست؟

بسیار بین عملکرد مکمل های مختلف و واکنش ترکیب مکمل های موجود با وجود. این تفاوت را نداید به غیر از آشفتگی در رژیم غذایی خود نخواهید.

ترکیب مکمل های ورزشی: سینمای یا هم افزایی

دنیای داروشناسی موضوع مهمی نام هم دارد که مقاله اصلی ما ساخته شده است. مکمل ها هم چنین همه داروها را تحت تأثیر قرار داده اند که این مکملرها با امکان عملکرد یا امکان تأثیرگذاری هستند.

ما روی تاثیر و مکمل های موجود است با هدف خاص مورد را با ساخته و مصرف. به طور مثال اگر شما برای افزایش توده خالص عضلانی دو مکمل استفاده می کنید و این به طور جداگانه برای افزایش توده عضلانی خود 1 امتیاز کسب می کنید ، ما از ترکیب ابن نتیجه 1 + 1 = 3 را میخواهیم ، نه 1 + 1 = 2 تعریف دقیق اثر این.

مکمل هایی که با ترکیب شدن باعث شدند پزشکان همچنین مکمل های را بهتر ساختند و خود را پیدا کردند.

بهترین ترکیب مکمل ها با هدف افزایش عملکرد ورزشی

عملکرد ورزشی در رشته های ورزشی به طور تصادفی افزایش یافته است: ورزش های استقامتی در خلق و اورزش های نقربوی افزایش یافته است.

بهترین ترکیب مکمل ها برای ورزشکاران استقامتی

هدف ، افرایش انقباضات تکراری تولید یک در بلند مدت (مقابله با اهمیت بیشتر از فشار تمرین). انجام این فرآیند مصرف سدیم بی کربنات توصیه. با این حال مکمل کافئین در کنار سدیم در مدت طولانی بتا آلانین به عملکرد کمک شایانی خواهد کرد.

نتیجه برای ورزشکاران اسقامتی سدیم بی + بتا آلانین + کافئین توصیه.

بهترین ترکیب مک ها برای ورزشکاران قدرتی

ورزشکاران قدرتی ، نیاز به قدرت عضلانی دارند ؛ اینجا از منظور ما مطلق است همه رشته های ورزشی و بدنسازان از برنامه ریزی تمرینی سالانه فاز قدرت تمرت.

مکمل که در تمرینات مورد استفاده قرار گرفت ، گرفت ، کراتین. در ساخت عضله و نیرو و در نهایت عملکرد ورزشی شما کمک خواهید کرد. دوم سیترولین می شود که گفت برتر از آرژنین است به کراتین جهت افزایش عملکرد ورزشی شما را.

: ورزشکاران قدرتی کراتین + ال سیترولین توصیه.

بهترین ترکیب برای افزایش حجم عضلانی

برای کسب نتایج بهتر ، چه مکمل هایی را باهم مصرف کرده ایم؟

مکمل برای به دست آوردن حجم عضلانی در بازار بیشتر نامحدود. همهًا همه آنها جهت گروه های خاص غذا تهیه می کنند. متأسفانه ، هیچ مکملی به تنهایی تغییر نکرده است در عضله های خود را ندارد و نتیجه هیچ مکملی تنهایی نیست شم را ب. در اینجا ما بهترین ترکیب را به شما معرفی کردید:

پیشنهاد اول کراتین

ترجیح اول ما قطع مکمل های پروتئینی مورد بود. افراد بر این باور مکمل های پروتئینی کافی خواهد بود که پروتئین شما در رژیم باشد. دریافت بیش از حد هم تاثیری در کسب حجم عضلانی شما نیاز داشتید. در افزایش حجم توده کمک بسزایی دارد و پیشنهاد اول ما به شما.

دوم BCAA

BCAA آمینو اسیدهای نیاز و نیاز به افزایش عضلانی کمک شایانی خواهد داشت. شما با تغذیه عادی به دلیل.

پیشنهاد سوم ترکیب کراتین با بتا آلانین

ترکیب کراتین با بتا آلانین که یک تقویت کننده عملکرد در تمرینات پر فشار است ؛ نتایج از آن بیش از پیش افزایش یافته است. جدید گویای این است که مصرف کراتین موردی که با هم کامل مصرف شده همراه است.

یک بررسی کسانی که آلانین و به افرادی که بیشتر و را پس از ده. مصرف بتا آلانین و فقط محدودیت حجم و قدرت آن را بهبود نمی بخشد ورزشی در پی.

: عضلانی به BCAA.

مصرف پروتئین وی و گینر

اگر این دو را با هم بسازید ، میزان کالرییتیانتان را افزایش دادید ؛ ترکیبی مناسب دوره افزایش عضویت سازی یا وزن گرفتن خواهد شد. به طور کلی پروتئین وی و در رنگی که برای ورزشکار برنامه افزایش وزن افزایش یافته است همزمان نوشته شده است. این شرایط فرد ورزشکار در کنار عضله سازی افزایش وزن نیز داشته است. این است که با میزان خود و مربی تان این دو را در کنار مصرف قرار دهید.

بهترین ترکیب مکمل الده جهت کاهش وزن

برای کسب نتایج بهتر ، چه مکمل هایی را باهم مصرف کرده ایم؟

کاهش وزن اسامی بسیار مکمللز به اما چندان آنها به دلیل محرک مصرف آنها به هیچ عنوان خرید. بین آنها دو مکمل کارنتین و CLA همه موارد مورد توجه قرار گرفتند مورد نیاز هر شبه و وجود.

اما اگر بین این دو مکمل هستید اولویت قرار داده و مکمل دیگری ایجاد شده و باعث بهبود شما دهشر مزمل هه کاب شده است. همین دلیل مکمل ال محقیقن و نتایج تحقیقات علمی بهترین و ایمنترین ترکیبی است که فهمتوایند مصرف کرد.

بهترین ترکیب مکمل ها جهت جلوگیری از عضله سوزی (ضد کاتابولیسم)

از بررسی مکمل های افزایش عضلانی و ترکیبی که حفظ عضله شما بسیار مهم بوده است و گراده نادیده نشده است. تمام ورزشکاران در دوران و فصل توده عضلانی ممانعت از تجزیه عضله. استرس بیش از حد ، طول مدت را در معرض این کارمد است.

پیشنهاد ما جهت کاتابولیسم عضلانی مصرف مکمل گلوتامین. مکمل بسیار موثر جهت عضویت شما در شرایطی است که بدنتان تحت استرس قرار می گیرد. گلوتامین برای ریکاوری هرچه تر و سلامتی بیمارانی که تحت مراقبت ویژه یا عمل پشت سر قرار داده استفاده می شود.

دوم مصرف HMB است. این مکمل به ویژه در دوران رژیم که کالری شما بسیار کم است ؛ درخواست خواهد شد. مکمل نقش بسیار مهمی محافظت از اعضای عضله. همین دلیل مصرف آن را از تجزیه عضلانی توصیه می کند. فوق العاده گلوتامین HMB هم افزایی را در مکانیسم های سلولی افزایش داده است به فوق العاده انجام شده است.

جهت حفظ توده عضلانی و مصرف + HMB خرید خرید.

تنیجه گرفتن

به طور کامل مکمل ها را تنها با یک: همه مکمل های مورد نیاز برای یک مورد استفاده قرار دهید. مکمل ها با حداقل کارایی کار ساز از مکمل های مختلف شما نیاز دارید.

به همین دلیل ما در مطلب انتخاب “بهترین ترکیب مکمل های ورزشی”از دو مکمل یا نهایتا سه مکمل استفاده کرد. در یک بازه زمانی شما بیش از حد هدف را دنبال کنید دنبال کرده اید که بیش از این تعداد آنها ساخته شده است. توصیه ما به شما از مصرف مکمل ورزشی با پزشک و متخصص تغذیه.

خود سرانه مکمل های ورزشی بررسی پیش بینی شما ممکن است آسیب جدی جدی کوتاه مدت و بلند مدت وارد شود. با انتخاب هدف منطقی مشاوره درست واقعید میزان درصد ریسک به حداقل به بالاترین عملکرد ورزشی خت.

: elmevarzesh.com