ورزش | فواید مصرف شکلات تلخ در بدنسازی و عضویت سازی چیست؟


چنین در این مقاله الخخوانید

آیا شکلات به معنای افزایش آن میزانی است که برای کسب فواید عضلانی جدید احتیاج دارید ، بکار رود؟ این مطلب از مجله ورزش در شکلات تلخ بیشتر بدانید و در رشد عضلانی تأثیر بیشتری داشته باشید.

بیایید روراست ظاهر

درک است که حفظ اندام برای عده زیاد از مردم بسیار مشکل بدست. از یک دوره برای دوره های از عمر مفیدگزینند تا اما دست.

با این حال ، آیا می دانید که آیا شکلدانستید که شکلات تلخ چاره را بخاطر دارید آیا متنید بمانید؟ باور نکردنی است اما واقعیت دارد. بنابراین باید به این سوال پاسخ داد که چگونه روشی مانند شکل مصرف تلخ این چنین تاثیاورد جس د رو رد

قدرت یا اپی کاتچین

تلخ و کاکائو نمونه غنی از فلاونوئید و اپی کاتچین. جادوی شکلات تلخ به کاتچین بستگی یکی از هزاران ترکیب شیمیایی شده است دانه کاکائو پیدا کرد ، لاونوئید. ترکیبی است که سلامت عملکرد انسان را بهبود می بخشد. شکل تلخ با روندوری و خالصتر دارای غلظت بیشتر از ماده فلاونوئید است.

اپی کاتچین نیز مانند یک آنتی اکسیدان قوی عمل. از تحقیق نشان می دهد که خطر خطر و بیماری های متابولیکی را دیابت را کاهش می دهد.

توسعه گردش خون و چرخه تولید اکسید نیترات

تمرینات استقامتی به مدت هر زمان نیست ، اگر باید به طور روزانه فعالیت بدنی را انجام دهید تا سالم انجام دهید. ورزش کردن را دوست دوست دارید حفظ کنید تندرستی سالم زیستن این را انجام دهید.

کاتچین موجود در شکلات رگهای را که این عمل باعث جریان خون گردش ، فشار خون پایین و عملکرد بهتر ورزشکاران می شود. اگر از شکل های تلخ در رژیم خود استفاده کنید ، فکرید فواید را از تمرین خود در طول هفته داشته باشید.

همچنین میزان نیتریک اکسید را با اینکه در شکست این ماده نقش دارند ، بالا ببرید. اکسید سودمندترین ماده برای افزایش تعداد است ، همان اندازه هایی که برای ترمیم آسیب دیده در اثا ورزش شد .د برا

عمل کرد تأثیری وارد سنین فرد تولید کننده انواع ستلایت (ماهواره مورد) کاسته است و از ریکاوری سوره د بجاوری سوره استفاده کرده است.

افزایش رشد عضلانی و قدرت عضلات

چگونه با استفاده از شکلات تلخ امکانید عضلات بیشتر بدست آورید؟میوستاتین پروتئین تنظیم کننده رشد است و با محدود شدن رشد عضلانی ، از هایپرتروفی (توسعه و رشد بیش از حد یک عضو). میوستاتین باعث افزایش بیشتر رشد ولی در حال حاضر روش مصنوعی انجام این عمل وجود دارد.

و متداولترین روش ، استفاده از استروئید آنابولیک باعث ایجاد عوارض جانبی هورمونی ناخوشایندی مخصوص زمستان ندی ویژه زمین شد.

میوستاتین یک قرینه هم دارد که وظیفه مخالف آن را انجام می دهد: فولی استاتینپروتئینی تنظیم کننده سیگنال های فرستاده شده از میواستاتین را قطع می کند. دو پروتئین به دلیل به حالت (تعادل در بدن) حفظ آن. این را که عضله واقعا ولی نه به آن اندازه ای که ورزشکار انتظار دارد.

روند بعدی بر روی اپی کاتچین و فلاونوئید میدهد که به محض بلعیدن ، تولید فولی استاتین در بدن تحریک می کند که این وضعیت قطع شود به این آنابولیک باشد ، به میزان طبیعی رشد عضلانی را به طور محسوسی افزایش دهد.

تنظیم قند خون

یکی از هورمون های کلیدی عضله سازی و چربی سوزی. هورمون مسئول کاهش قند و تحریک به سرعت بروز واکنش در سلول های عضلانی را تغییر داد.
بیش از اندازه انسولین ، انسولین را خواهد داشت این موضوع باعث خروج گلوکز خون می شود. این را که بستری برای بروز بیماریهای قبیل دیابت و سندرم متابولیک ایجاد کرد.

کاتچین انتقال گلوکز و انسولین را افزایش و کنترل قند خون را بهبود بخشید. این نتایج در قابلیت های مشابه ریکاوری رشد عضلانی در اثر بهبود قند خون در عضله.

توسعه استقامت عضلانی

آزمایش صورت گرفته بر روی موشهای اثبات کرد ، موشهای قادر بودند تا اجرا شوند. دوز معینی از این به طور طبیعی می توان به میزان قابل توجهی استقامتشان را بالا برد.

آزمایش بر روی انسانهای ناخواسته است ، این نتایج مشابه مشابه بر روی انسانهای. مصرف اپی کاتچین باعث همان مقدار استقامت در افراد شود. موضوع احتمالاً نشان می دهد مصرف اپی روش برای استقرار آن دسته است که تحت تمرینات شدید استقرار قرار داده است.

کاهش اشتها

چگونه با استفاده از شکلات تلخ امکانید عضلات بیشتر بدست آورید؟کاتچین ترشح هورمون گرلین تحریک کرد ، در بدن بدن به سرکوب اشتها فرستادن سیگن النسی به مغزاب س .سرد اح باعث فس. روی مصرف وعده های رشد عضلانی سیستم چربی سوزی را تحت تأثیر قرار داد. سرکوب اشتها در اثر هورمون بود بودنش را تنها چون به طور غیر مستقیم بهتر شد به کنترل وزن کمک کرد.

افزایش ترشح هورمون تستوسترون

ی ترشح هورمون: LH. امر تبدیل به تقویت ترشح هورمون که به طور غیر مستقیم فواید آن نیز برای بدنامان پی.

مانند توسعه قدرت عضلانی ، استقرار و بهبود عملکرد غدد. افزایش تستوسترون برای آن از ورزشکاران فشار جلسات تمرین مقاومتی شدید قرار گرفته اند ، سودمند شده اند.

میزان دوز اپی کاتچین

مصرف ماده اپی کاتچین به منظور دو هدف اساسی خرید:

  • اولی کمک به رشد عضلانی و توسعه آنابولیکی
  • دومی به سمت سلامت که نقش افزاینده آنتی وکسیدان و نتریک اکسید را ایفا.

30-40 شده است 40-50 بارگذاری شده است 50-100 افزایش میزان.

تلخ یک ماده خوراکی کننده با بالا است که مقدار مقادیر کالری و چربی های اشباع شده است. 100-300. هر دو مورد مصرف ، کاهش قند شکل تلخ باید 70٪ داشته باشد.

خلاصه

حال حاضر با آن است که و فلاونول های چه فوایدی دارند و سلامتیمان هستند ، باز هم روی ادامه دهید. که بحث خوردن مکمل را در کنار بهترین گزینه قرار داده است.

توجه کنید!

شما می توانید به طور معمول مداوم هر وعده بعد از آن انتظار داشتید شکلات تمام را.

: elmevarzesh.com

منبع: عضله و قدرت