ورزش | مصرف کافئین در ورزش


چنین در این مقاله الخخوانید

از ورزشکاران معتقدند مصرف کنید تا بتوانید در طول فعالیت پرتاب انرژی در طول سطح به سطح بالاتری اجرای خود. اما واقعاً کافئین در بدن چگونه عمل می کند؟ آیا مضرات کافئین از فواید آن بیشتر و مهم تر است؟ این مطلب علم ورزش بررسی اثرات مثبت و منفی کافئین در فعالیت های ورزشی.

کافئین چیست؟

یک محصول گیاهی و از مهمترین و استفاده از مواد اولیه محرک در سرتاسر جهان. نوشیدنی وارد کافئین در آمریکا برای هر نفر است اما در شکل ،. غالباً به عنوان یک مغذی انرژی‌زا ارتقا سطح عملکرد پزشک متخصص قلمداد است اما کافئین خودی خود هیچ غذایی.

مصرف کافئین چگونه بر بدن تأثیر گذرانارد؟

از مصرف کافئین ، حدود الی دو طریق معنا و غلظت در جریان خون اوج خواهد شد. آنجایی که همه ارگانهای بافته بدن بدن را جذب کرد ، بنابراین کافئین بر روی تمام بدن اثر کرد. کافئینی که در جریان جاری باقی می ماند منتقل شده از طریق ادرار بدن دفع می شود.

کافئین چگونه بر فعالیت های شناختی تأثیر گذرانارد؟

دلیل وارد شدن کافئین همه بافتهای عصبی و تحت تأثیر قرار دادن کافئین قرار گرفت. به عنوان یک محرک کرده و به این معنی بعد کافئین ورزشکار هوشیارتر بوده و سریع العمل نشان داده است.

کافئین قبل از فعالیت ورزشی باعث کاهش ادراک درد می شود. یک تحقیق که مصرف کرده است عصبانیت کمتری در تمرینات شدید کسب کرده است. احساس شدید در طول شدید عضله درد گرفت کافئین قبل از شروع تمرین این را فروکش کرد.

کافئین چگونه بر فعالیت استقرار یافته است؟

در زمان فعالیت ، بدن از گلیکوژن – قند ذخیره شده در بدن – برای تولید انرژی استفاده کنید. زماني كه اين منبع در پايان پايان خالي مورد استفاده قرار گرفت ، شما احساس خستگی و تبلی کردید. کافئین سرعت خالی شدن بدن از گلیکوژن را کند. عمل با تشویق بدن استفاده از بدن به عنوان منبع سوخت که باعث ایجاد ورزش برای مدت زمان بیشتری می شود.

دلیل کاهش سریع منابع ویژه در ورزشکاران از مصرف کافئین فواید بیشتر کسب می کنم. مثل دویدن ، دوچرخه سواری اسکی که نیاز ورزشی طولانی مدت را راضی می کند. خلاف ورزش های استقامتی ، کافئین اثر محسوسی بر قدرتی و توان مثل وزنه تهیه.

کافئین چگونه بر کم آبی بدن تاثیر گذرارد؟

نقش مصرف کافئین در ورزش چیست و چگونه کافئین چگونه بر تمرین تاثیر گذرارد؟

حفظ اوج اجرای ورزشی در فعالیت های طولانی مدت ، حفظ آب بدن مورد نیاز. دمای بدن را تنظیم کنید ، را روان و مغذی در کل بدن را حمل کنید. بدن از طریق عرق در ورزش از بدن دفع. چه فعالیت شدیدتر از بدن سریعتر و بیشتر اتفاق می افتد.

شما هم شنیده شده اید فقط می شود و باعث دفع آب از بدن می شوید. تحقیق نشان داد که این کافئین در هر روز ، دوزی معادل مقدار زیادی افزایش یافت. از این مقدار بدن زیاد و قابل توجه از دست.

آیا کافئین باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟

فنجان قهوه تلخ نتیجه 2 و فاقد چربی. قهوه باورپذیری انرژی لازم اضافه وزن را وارد بدن کرد. از افراد شیر ، شکر ، خامه مواد طعم به قهوه اضافه کرد که باعث ایجاد کالری ورودی به بدن شد. مثال یک قاشق خامه 50 5 اضافه شده. های 100 بدن وارد کنید. در صورت تمایل به کاهش یا کاهش وزن بهتر است قهوه را بدون اضافه کردن مصرف کنید.

آیا مصرف کافئین اثرات جانبی دیگر دارد؟

از تحقیقاتی که در کافئین انجام شده 3 الی 4 فنجان قهوه در را پیشنهاد داده است. قهوه را باید متعادل مصرف کرد. که حداقل 4 تلخ در روز جدید ، اثراتی مانند و وحشت ، درد و تپش قلب را تجربه کرده است.

از اثرات غیر قابل کافئین ، تأثیر آن بر روی خواب. نشان داده اند کافئین روی خواب تأثیر گذرانده اما اگر از مصرف خودداری مشکل داشته باشید. کافئین در افراد مسن ، و نوجوانان ، افراد دارای فشار خون بالا ، افراد و دارای بیماری باید قطع شوند.

مصرف کافئین ورزش های استقامتی طول مدت

نقش مصرف کافئین در ورزش چیست و چگونه کافئین چگونه بر تمرین تاثیر گذرارد؟

اولین بار استفاده از کافئین استقامتی در 1978. تزریق 300 گرم یک ساعت قبل از ورزش در ورزش دوچرخه سواری با (VO2max) بررسی شد و عملکرد دوچرخه سواران اعد از تزریق

یک تحقیق دیگر اثبات. یک تحقیق دیگر مححقان این نتیجه را از هر کدام به عنوان. در نهایت مصرف کافئین در ورزش های استقرار چرب آزاد خون و دی اکسید به خود نشان دهنده استفاده استفاده کنید.

مصرف کافئین در ورزش های استقامتی شدید

تحقیقاتی که اخیرا انجام شده اند به اثبات رسیده اند تا از کیلوگرم بدن در مسابقات رقابتی که تا حدودی نیاز به اجرای ورزش بیشتر از 90 درصد VO2max ورزشکار میباشند ، باعث افزایش عملکرد ورزشکار می شود. در شناگران رقابتی که 1500 متر شنا کردند ، مصرف کافئین باعث تغییر زمان از 21:22 به 20:59 دقیقه شد محقق من بتلا شد.

ورزش های شدید کوتاه مدت

تحقیق در مورد مصرف در ورزش های شدید کوتاه مدت ضد و نقیض. اثر اثر مثبت معنی و برخی کم یا هیچ کافئین در این ها را گزارش داده است. Collomp انجام داد 250 افزایش سواری شدت 100 VO2max شد.

ویلز 1500 در نهایت ، مکانیزم کامل مصرف کافئین بر هنوز به طور کامل اما ممکن است باعث ایجاد انرژی ، اثر ورزشکار شود.

ورزش های سرعتی

در مواردی که میزان تأثیر VF2max و میزان کمتر از 90 ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است ، انجام شده است ، اندرویدی که نتایج آن را نشان داده ، مصرف هیچ کدام از آنها مثبت یا کمترین تاثیر را انجام نداده است. بر اجرای ورزشکار. در حال حاضر امکان پذیر است مصرف مثبت یا بر عملکرد ورزشکار شرکت های سرعتی را مصرف کند. در این زمینه باید بیشتر انجام شود.

: elmevarzesh.com
: Insidetracker و gssiweb