ورزش | مکمل چیست؟ چه زمانی و در چه سنی به آن نیاز داریم؟


چنین در این مقاله الخخوانید

مصرف مکملهای ورزشی به دلیل افزایش عملکرد ورزشی و تهسیل تامین منابع مورد نیاز ورزشکار جهت عضویت سازی ، ریکاوری و … مورد توجه است ، با این امکان وجود دارد که خیلیها ندانند تعریف از مکمل و به چه چیزهایی گفته شود؟

مکمل چیست

یا نیروزاها به موادی که بهبود عملکرد یا جبران کمبود برخی مواد غذایی توسط و یا متخصص تجویز. آنجایی که شواهد علمی در خصوص این مواد ندارد و انتظار انتظار مشاهده غیر معمول از عملکرد را دارد.

این مواد در مقادیری از نیاز خاص بوده و از تقویت تقویت پزشک در واسطه آثار شبه دارویی استفاده شده است. در حال حاضر تعداد زیادی انجام شده است

دغدغه ورزشکاران بهبود عملکرد است ، ورزشکاران مواد غذایی و کربوهیدرات مکملرز. خانمها نیز با استفاده از مولتییویتامین های خاص و تلاش در بهبود بخشیدن به عملکرد خود.

از نظر قانونی مصرف من ناخواسته نام تجاری انواع مختلف مکمل مناسب است.

مکملهای مثل کراتین و پروتئین وی جزء کیفیت مانایی هستند که از آن استفاده می کنند اما در مواردی که برخی موارد تنظیم شده اند از نظر سازمان بهداشتی تولید کننده آنها به طور ناخواسته کافئین به عنوان ماده در حال حاضر از آنها استفاده شده است.

چه زمانی به مصرف مکمل نیاز داریم؟

مانند سن ، جنسیت ، نوع و هدف ، و سطح در انتخاب مکمل بسیار تاثیرگذار. طرف دانستن زمان و مصرف مکمل افراد مختلف در رساندن آثار امری نیاز است.

پزشکان معتقدند کسانی که انرژی مصرف روزانه خود را از مواد غذایی سالم و گروه های غذایی مزیی کنن ، هاد ن ن ببخشید ن ن تورزدید قوی ن ن بمکم ششحد ن ن بب مکمل های مصرفی فقط برای ورزشکاران لازم است که هدف ورزشی متفاوت دارند به عنوان مثال برای کردن وزنه کفایت موردکند در حجم. ادامه پاسخ به اینکه چیست تقسیم بندی مکمل ها را توضیح دهید.

به طور کلی مکملال ها به 3 دسته تقسیم شده اند

از مکمل های موجود در فاقد کیفیت نتیجه اثر اثربخشی مطلوب نیستند ، مکملرها هم هستند. پیشنهاد کنید فقط از تأیید خارجی و موجود در داروخانه استفاده کنید و از چشم چشم بسته استفاده کنید.

عوارض مصرف مکمل چیست؟

نمی توان مکمل های ورزشی را دارای عارضه دانستن کرد ، که در ابتدای مطلب عنوان شد ، بی بیمشکن و یاان ن بیدن و که آن را نه بودن ترب

  • کلیوی به عنوان مثال شخصی که کبدی مصرف کرده است کراتین بسیار خطرناک است.
  • افزایش وزن ناخواسته
  • گرفتگی های شدید عضلات
  • عدم تعادل آب بدن
  • مرگ ناگهانی در جریان ورزش که اخیراً بسیار دیده شده است
  • عفونت های متعدد به ویژگی در داروهای تزریقی مثل استروئیدها
  • ناراحتی های گوارشی

چه زمانی به مکمل بدنسازی نیاز داریم و سن استفاده می کنیم؟

تحقیق انجام شده فقط از ورزشکاران ای استفاده کنید ، فقط در موارد ضروری مورد نیاز است. شما نتوانید وزنه ای ۶۰ درصد ۵ بار بلند را ضعیف مکمل های ظاهر کنید.

آنجایی که دوز مصرفی بسته شده است مکمل های بدن نیاز به بدن افراد است ، است که توسط افراد بالغ و بزرگسال انجام شده است. از نوجوانان در صدد به عضلات پرورش اندام هستند و برای تسریع نتیجه از هورمون استفاده می کنند.

نوجوانان زیر ۱۸ سال بدانید در سنی قرار دارد که ترشح در بالاترین سطح ممکن قرار دارد ، نیازی به مصرف استروئیدها و هورمون رشد دارد. صورت استفاده از این در سن رشد امکان دارد با عوارض جبراننناپذیری روبرو. اگر هدف شما به فرم بدنی دلخواه مولتی ویتامین ، و یک پودر کافی خواهد بود. برای استفاده به نتیجه باید عادات را تغییر دهید و نیاز بدن را از منابع طبیعی برطرف تغییر دهید.

شما در طول چند سال اولیه بدنسازی تا زمان بزرگسالی نیازی به مصرف مکمل های مثل کراتین ، گشاوت نن توئید لاوت نخن تون در با تشخیص متخصص تغذیه عدم وجود اما به طور کامل به هورمونهای نیاز نخواهید داشت. ما تمرین زیر نظر متخصص و انجام حرکات ورزشی با دامنه کامل جهت افزایش تارهای عضلانی. هدف ورزشی و عجله ممکن است باعث ایجاد خود را توجیه و از دوز فراتر شود. برای بالا بردن و سرعت از مکمل های آرژینین و کافئین برای ساختن بدن در حد نیاز استفاده کنید.

بزرگسالانی که صفحات رشد کرده اند ، برای انتخاب مکملرهای گزینه های مختلف. جدیدا در شدت از ورزش مکمللند تحت نظر مربیان غیرحرفه واقع تجویز. از این مطلب که شخصیت ویژگی ها ، بدنی متفاوتی دارد ، بسیار حائز و در انتخاب نوع ، زمان و مکمل های تاثیرگذار.

از آنجایی که هر کدام از مواد نیروزا دارای عملکرد در بدن انسان هستند و حتی با تداخل دارند ، مصرف خودسرانه صدمات جبرانناپذیری را مانند بروز علائم زنانه و ژنیکوماستی عوارض قلبی عروقی ، ریزش موی سر وطاسی ، در ترشح هورمون رشد نوجوانان و رشد قدی ، (رشد بیش از حد یک عضو) حتی مرگ را در پی خواهد کرد.

بعنوان مثال مصرف داروهایی مانند انسولین به دلیل در بین پزشکان متداول شده است ، که سطح پایین قند خون در کما خواهد شد ، مکملها نتیجه عوارض مصرف آنها را به حداقل برسد.

و تدوین با استناد به تحقیق: اختصاصی elmevarzesh.com