ورزش | میزان مصرف و بهترین زمان مصرف پروتئین در بدنسازی


چنین در این مقاله الخخوانید

پروتئین در بدن به یک ماده روشن است و تأثیر آن و اعمال حیاتی بدن خصوصاً برای بسیار مهم است. با این وصف شاید برای شما جای سوال باشد که روزانه چه مقدار پروتئین نیاز دارید و بهترین برای تنها شما مصرف کنید مصرفت پو

پروتئین چیست؟

پروتئین از واحدهای کوچکتر به نام اسید آمینه تشکیل شده است. اسید آمینه چیست؟ واقع اسیدهای آمینه به بخشهای سازنده که پروتئین از ترکیب ایجاد شده است. نوع اسید آمینه وجود دارد که در کنار هم ، پروتئین های را امسازند ، لازم هستند یا برخی دیگر. همان پروتئین های که شما و سایر مواردی که توسط بدن ساخته شده اند.

چرا ورزشکاران به مصرف پروتئین نیاز دارند؟

مواد غذایی پروتئین بدن مولکول های موجود در ماده غذایی را به آمینو ششکند و از مورد مورد استفاده استفاده کنید. شما روزانه مقدار پروتئین مصرف کنید کمبود آمینو اسیدهای مورد نیاز ترمیم را بسیار خواد کنید.

نیاز روزانه ورزشکاران و عادی به پروتئین به عامل مورد توجه. عنوان مثال پروتئین در تنش های جراحی ، خونریزی ، و بیماری بدن کم می. حتی به عنوان یک ورزشکار ممکن است طی خونی و خفیف مکرر مانند التهاب ها.

گذشته از این موارد ورزشکاران باید به نیازمندی های خود توجه داشته باشند ، نیاز واقعی واقعی به عامل متغیر چند متغیری مانند فرد دارد ، حتی رشته ورزشی نیز در میزان مصرف پروتئین دخیل است و حتی در چه مرحله ای از مسابقات و یا سپری می شود. ، حتی وزن مقدور است.

بهترین زمان مصرف پروتئین

بهترین زمان و میزان مصرف پروتئینبهترین زمان و میزان مصرف پروتئین

زمان مصرف کراتین و یعنی دوبار مورد بحث است ، فارغ از مسائل مورد نیاز زمان مصرف پروتئین در 4 مرحله.

1- ها: بعد از بیدار شدن از خواب میزان نیاز بدن به پروتئین زیاد هست ، چون مدت 6 الی 10 ساعت پس از ود ن ن ده مود عدد بد از صود ن عهیچده مود ن عهیچده. می توان همراه با یک وعده پروتئین مصرف کرد.

2- تمرین قبل: حین فعالیت ورزشی به طور خاص باید آمینو (پروتئین) عضلات تا پروسه انجام شود انتخاب شود در آن پیش.

3- بعد از تمرین: نوع فعالیت جسمانی و باعث آسیب یک سری از نسوج و بافت عضلانی می شود با چشم قابل احساس است. همانطور که قبلا ”مطالبی این موضوع ذکر شده است که پروتئین در بازسازی بافت های عضلانی نقش کلیدی ذکر شده است. اگر پس از تمرین وارد بدن شوید و تغییر دهید ، هم آسیب دیده از حفظ ، تقویت و رشد.

4- قبل از خواب : رشد عضلات در هنگام خواب و علل خصوصی خواب شبانه انجام می. در یکی از بهترین زمان مصرف پروتئین قبل از خواب.

زمان مصرف پروتئین چقدر مهم است؟

تایمهایی که در بالا مطرح شد به عنوان زمانبندی برای معرفی شد ، اما مطلق موردی قرار گرفت ، مثلا شما وعده غذایی خود را تمرین دادید پروتئین بود ، قبل از تمرین از تمرین مکمل مصرف کردید ، بعد از مکمل کردن ، فوری نیست پروتئین دریافت در طول روز خیلی بیشتر.

میزان مصرف پروتئین در بدنسازی ؛ روزی چقدر پروتئین مصرف کنیم؟

روزی چقدر پروتئین مصرف کنیم؟

که اشاره شد ، میزان پروتئین در ورزش و حتی در میان اشخاص اهل ورزش ، متفاوت بود. حد معمول مصرف پروتئین برای برقراری تندرستی و در شرایط معمولی حدود / ۹۳ تا 1 گرم بر حسب کیلوگرم وزن بدن است. شخص با وزن ۵۵ روزانه تقریباً به 55 نیاز. برای حفظه توده عضلانی ، و ترمیم بافت های آسیب دیده نیاز به مصرف پروتئین بیشتر است.

برای محاسبه میزانبی میزان پروتئینی که با رشته ورزشی شما و همچنین با شما تناسب داشته باشید بایته باشد باید اعد دور متغییر داد باید ااد دور متغییر داد باید ادوردبه اساس مطالعات زیست شیمیایی نشان می دهد که سوخت و ساز پروتئین در محل های استقرار بیش از مقداری قبلاً تصور می شد. نتیجه می گیریم که استقامتی لازم است مقدار پروتئین بیشتری مصرف شود.

ورزشکاران نخبه که از تغذیه در وضعیت خوبی هستند و همچنین ورزشکاران استقامتی من از مقادیر بااد پتوتیین ۱/۵ تا ۲ گرم در هر کیلوگرم وزن بدن استفاده کنند. این مقدار را به مقدار پایه بگیرید ، میزان پروتئین مورد خود را بر حسب وزن بدنتان حساب کنید. برای مثال اگر حدود ۷۵ کیلوگرم وزن داشت ، به ۱۰۵ تا ۱۵۴ گرم پروتئین نیاز داشتبه

در فعالیتهای قدرتی مانند بدنسازی ، به هر کیلوگرم از وزن بدن ، 1/5 الی 2 گرم پیشنهاد شده است. تحقیقات علمی نشان داد بیش از حد گرم. این مورد هنوز جای بحث دارد.

تهیه و تدوین: elmevarzesh.com – منابع: تغذیه ورزشی ، فردریک هاتفیلد ، ترجمه روین شاهوردیان-مطلب سمینار تغذیه در ورزش در دانشگاه کلن آعمنر آعنمان-نعمان-نعمان عنمان عنمن من