ورزش | چرا در کاهش وزن و تناسب اندام 80 درصد تغذیه و 20 درصد ورزش؟


هم این را شنیدهیداید که پای حفظ سلامت این نکته حرف آخر را. و ورزش هر دو مهمی از کاهش وزن و تناسب اندام. نسبت نسبت به هر در زمینه بسیار عمیقتر و شدیدتر بر روی ساختن اهدافی که برای اندام شما انجام شده است. ترکیبی از ورزش و سالم بودن در ایجاد مثبت در بدنتتان موفق شوید. مجله علم ورزش همراه تا توضیحات قانع کننده ای برای تان ارائه داد.

بازرگانی را مصرف کرده باشید

بدن را با بدون ورزش اما همراه این دو ، چیزی که سلامتی را. 80 20 آشکار. ورزش بدون تغذیه سالم ، اتلاف وقت درست شبیه شناکردن برخلاف جریان آب ، هیچ پیشرفتی در تغییر شکل و ترکیب باختار و ترکیب.

ما افراد را دیدیم سالم سالستست ، چگونه در هفته باشگاه امروند و در کاهش ووزن و تناسب اندام عایدشان. دلیل بی بیثمری ساده است ؛ هیچ استراتژی غذایی را تأیید نمی کند و همین مانع را به هدفشان می رساند.

تغذیه کلید تنظیم عملکرد بدن است. تغذیه درست نباشد ، عضلات فکرکنند ، وقتی نباشید ، با ساعت های ورزش هم بتوانید شراب بدن بدنتان تان خلاص شود. اگر ناسالم باشد حتی نمی تواند عملکرد هورمون های بدن را انجام دهد و به دنبال داشته باشد.

سوالات متداول

سوالات رایجی که در حوزه فیتنس پیشنهاد کردند و هدف را قرار دادند در این موید اسات که “چمام درصاتاتی که” چمام درصاد ن مأود ن مأود ن بعود ن هبوود ن هتفوت پاسخها هم چنین این گونه که “هر دو اینها مهم هستند ، اما درصدشان را نمیتوان تعیین کرد” یا این جمله هم معروف است که “صد در صد تمرین و صد در صد تغذیه”.

مبهمی مانند این ، ممکن است را به برسانند ، مخصوصاً کسانی را که در فیزیک پیشرفت کرده اند و بدنی مدنظرشاا انجام داده اند. جواب این است که بزرگترین تأثیر بر تغییرات بدنی یعنی خیلی بیشتر از ورزش ، در واقع در صفحات دیگری از شلبلعد!

منطق ورزش و تغذیه

از بین صفحات مختلف بینگیریم منطق ورزش و تغذیه را بررسی می کنیم. ورزشکار معمولی احتمالاً و 3 تا 4 جلسه تمرین در هفته داشته باشید ، یعنی به طور کلی. این تعداد جلسات هر هفته به او 8 بار امکان ایجاد تغییریری مثبت در بدنش را ایجاد کرد؛ با ورزش

شخص ، روزانه 3 ابرخورد و 2 وعده مصرف. سریع استفاده کنید.

شما همان چیزی که هستید کهخورید!

بالا به شما نشان می دهد که تغذیه فرصت هایی برای اعمال تحولات فیزیکی ، به طور کامل برنده است. پای اعداد و ارقام این شرکت را قادر به استفاده در همان 80 کنید.

جایگاه ، 20 به واسطه باقی مانده. رابطه منطقی بین ورزش تغذیه ، دقیقاً را ارائه داد که در ابتدا گفته شد. حقیقت بر این نکته دلالت دارد خواهخواه فیزیک و ظاهر خوب داشته باشید ، باید. درست است که امگوگویند چیزی نیست که.

تابع قانون 80 درصد و 20 درصد باشید

آیا سرگذشت های جالب آن گونه هایی که کاهش وزن شگفت زده شده اند شنیده شده اند؟ در خط مقدم دستاوردهای این افراد ، برنامه های غذایی درست و سالم مقوی وجود دارد و پیش از برنامه ورزشی قصد شروع دست به تحولاتی در شیوه های پخت وپز و غذای زده شده را دارند ؛ آغاز مسیرشان با موفقیت موفقیت آمیزی و اضافه شدن کمکی تا به حال در راه ساخت و تقویت بوده است.

خوبی است که فکر می کنیم تنها تغییر ایجاد می کنیم اما از حقیقت دور می شویم. از 80 به 20 ، را فهمید و نسبت به نقش را ظاهر سریععهده. باید بدانید هر هدفی مختص به دارد ، چه میزان وزن را باید کاهش داد و باید به آن رسید و داشت.

نظر شما در این ویژگی چیست؟ آیا باور دارید که تغذیه در کاهش وزن و تناسب اندام نقش بیشتری از ورزش دارد؟

: elmevarzesh.com

: خیلی خوب