ورزش | چه مقدار پروتئین وی پیش از تمرین لازم است؟


چنین در این مقاله الخخوانید

پروتئین وی (پروتئین آب پنیر) نوعی از پروتئین است که در شیر و فرآورده های آن پیدا شد ؛ سرعت جذب بدن شدیدا آمینو اسیدهای مورد نیاز برای رشد عضلانی مورد نیاز است. نوع پروتئین شامل لاکتوز و چربی آن گرفته شده است. وجود دارد پروتئین وی نسبت به بر بدن.

پیشنهاد کلی مقدار مصرف پروتئین وی

به منظور تمرینی یکتان ، باید پروتئین را پیش از تمرینات ورزشی یا مقدار کم مصرف کنید. طبق توصیه مرکز سلامت مککینلی در دانشگاه ایلینویز ، مصرف 20 تا 25 گرم در قبل و بعد از تمرین ورزشی روز دیگر به شما داشتن توده بدنی سالم و کنترل مقدار وزن تانتان کمک کنید.

به گفتهی این مرکز اگر هماکنون در حال انجام تمرینات فشرده در فصل به سر میبرید و یا در ححال اجر اد ت تاب 40 تا 50 افزایش بده.

به ذکر این نکته ضروری است که مقدار مصرف پروتئین شما کاملاً به تغذیه شما بسپتگی دارم ، دم گشااارد ، دم گار ن ن تاب رد ن ابی رد به

در نظر داشته باشید اگر وعده غذایی قبل از پروتئین بود نیازی به مصرف وی نداشتید ، اگر قبل از تمرین کردید ، نیازی سریع بعد از مکمل بروید ، تمرین را تمرین کنید.

پیشنهادات برای مصرف روزانه پروتئین وی

بسیار از ورزشکاران و بدنسازان به یک عقیده بر روی اینکه اگر بخواهند عضلات بزرگتری داشته باشند باید به پروتئین بیایند.

اما این باور صحیح نیست. مقدار نسبتاً بسیار پروتئین کنید مورد نیاز بدن بدنتان در نیاز یا دفع یا تغییر.

جیمز متخصص تغذیه از نبراسکا ، شموگوید مورد نیاز پروتئین در یک شخص بالغ متوسط ​​0.8. اگر این فرد متخصص در حال حاضر با شدت یا تمرین دو نیاز بدن به پروتئین باشد.

109 116 150 (68). دریافت کنید که میزان مصرف پروتئین خود را بویژه زمانی که مقدار زیادی ویزو قبل و بعد از تمرین مصرف کرده اید ، وارد کنید.

مصرف پروتئین وی در روزهای غیر تمرین

اگر بگوییم پروتئین مصرف کنید در روزهای غیر تمرین مهمتر از روزهای تمرین است ؛ نگفته حقیقتم ، هر چند که اغراق است ، کافی در مانع است. تفاوتی در میزان مصرف شما وجود نیاز به مصرف پروتئین و یا مواد غذایی پروتئین تامین شده است.

زمانبندی

زمانی که پروتئین وی را قبل از مصرف مصرف کرده است ، آیا می توانید بر سنتز (فرآیندی که باعث ایجاد عضلات وثیقت عضلات و ثیاخا هلات و ثیااب هنم مهد نهم افزایش رشد آن شده است) استفاده کنید.

مطالبی که در سال 2006 به رهبری دانشگاه ویکتوریا توسط کریب هئیز انجام گرفت ، تحقیق روی این استوار بود که آیا ویو ایزو یا پروتئینی به ، بیشتر عضله سازی و تأثیرات رشدی را وارد کرده یا افرادی که طبق برنامه مکملها قبل و پس از ورزش مصرف کرده اید؟

نتیجه آن بود ؛ که مکمل های پروتئینی را برنامه قبل ورزش ورزشكاران عضلانی قدرت عضلانی یك تکرار بیش ازینشان در آخر هفته 10.

تغییرینی درشتمغذیانس

طبق گفته داگلاس کالامن ، متخصص تغذیه دارای قدرت از انجمن توانمندی و قبل یا بعض از تمرین شاکد ن وربن شهید ن سارب ».

آنجا که پروتئین وی عاری از تمرین با غذا بوده تا کمک.

: elmevarzesh.com