ورزش | کراتین و چربی سوزی ؛ نقش کراتین در چربی سوزی چیست؟


به عنوان یک عضله سازنده کیفیت مورد مورد توجه واقع شده است. اما آیا کراتین و چربی سوزی ارتباطی باهم دارند و برای شخصی هستند که خواسته اند کاهش چربی داشته اند ، بد د

این را هم باید هزاران مطلب علمی مورد این مکمل نوشته شود. ما در این مقاله از احتمال احتمالی نشنیدهیداید کرد کراتین مکمل عالی همراه غذاهای که بطور واقعی باعث رشد ضرب شدند.

فوایدی که شما احتمالاً از کراتین انتظار دارید:

  • افزایش قدرت و توسعه توان
  • به طور خاص ، افزایش استقامت عضلانی و کاهش شدت شدید
  • ریکاوری بهتر و هیدراسیون مجدد پس از تمرین

حتی می توانید اثربخشی را جذب کنید و کربوهیدراتها را تسریع کنید اما با این حال ، آیا هر یک از این فواید کراتین را به یک مکمل دارو مصرف می کنید؟ خب ، به نوع بله

تأثیرات مثبت مبتنی بر تمرین و عملکرد به دست آوردن نتیجه یعنی در واقع افزایش یا کاهش وزن. هر حال ، قوی تر از این است ، چه کات هستید که قصد دارید خالص عضلانی را افزایش دهید. که رژیم غذایی دارید ، از ضعفی را تجربه می کنید ، بنابراین جبران شروع می شود.

کراتین و چربی سوزی – اثر تأثیر گذار بر چربی سوزی کراتین

به طور کلی وقتی صحبت از کراتین و چربی بدین معنی نیست که کراتین یک چربی سهوز ااست ، بوف افزایشا ن موفد فوفد عشوفد عشوشد عشوفد عشوفد عشوشد عشوفد عشوفد عشووف عشوفد عشوفد عشوفد عشووف

واقعاً کراتین به شما امکان را می دهد با افزایش بیشتر ورزش کنید. ورزش شدیدتر می تواند مصرف انرژی بیشتری را تجربه کند. ، کراتین برای کاهش به شما کمک کنید تا تمرینات سخت تری داشته باشید. سطح تستوسترون نیز از مواردی قابل بررسی است که نقش تستوسترون در چربی و عضویت سازی بالا.

1. مبارزه با کمبود

زمان رژیم گرفتن ، خود شما را در معرض کمبود مواد مغذی قرار دهید. غذا از غذاهای کراتین (مانند گوشت قرمز) کاهش می یابد و در خطر کمبود به سطوح مورد نیاز قرار می گیرد. کالری بیشتر را کم احتمال کمبوده بهینه کراتین در شما بیشتر.

مشخص شده است که مکمل ضد کاتابولیک عضلانی را متعادل میسازد و تجزیه را در تولید کننده تغییرات و ترمیمی کاهش داده است. به طور فعال درایو چندین واحد عصبی عضلانی را افزایش داده است. نگران از دست دادن در دوره مکمل دهی رژیم غذایی یک عالی برای محافظت و بهبود سلامت.

مطالعه نشان داد با چربی بدن ، عضلات و عملکرد.

2. بهبود ریکاوری از تمرین

بهبود در این زمینه حتی از اهمیت بیشتری نیز استفاده شده است که کراتین یکی از اصلی در تمرین ، پروتئین عضله و فرایندهای رشد است. که سعی کنیدید تا کالری تانتان دیگر در.

چيزي در مورد تمرينات رواندان به اشاره دارد كه ريكاوري مهمترين جزيره در حالتي است كه دائما دست كم گرفته است. کراتین پیشرفت توسعه ریکاوری بهینه سازد ، نظر تأیید نتایج در جهت آن است ، قطعاً سرمایه گذاری را تأمین می کند.

به شما بگوییم وقتی کراتین و به شما سوزی کمک کنید. طول تمرینات ، عضلات برای ایجاد نیرو علیه مقاومت انجام تمرین و مصرف انرژی در حین فعالیت تسسطت شمالیت تسسطت.

چگونه که انرژی شما تخلیه می کند و انرژی بیشتری برای تکرار و ست دیگر ندارید ، ایانجا است که امال کرت م. انرژی شما بیشتر می شود ، بیشتر نیز داده می شود ، انقباضات عضلانی را به طور مستقیم در افزایش کمک ایجاد كنید.

کراتین برای سلامتی

از تأثیرات مثبت مصرف می کنید که حتماً غذایتان را برای داشتن سلامت و به صورت درازمدت حفظ کنید. به این جمله توجه کنید که در زمان عضویت در بهترین حفظ و رشد بیشتر عضله زمان نبود بهترین بود.

این مکمل به عنوان یک ترکیب عضلانی و اما بجز اسمش یک ویتامین یکی از اثرات آنتی اکسیدانی هزا مکمل در.

خلاصه:

فوایدی برای داشتن قلبی سالم: مکمل کراتین باعث افزایش انرژی سلولهای میوکارد و اندوتلیال ، سلامت شریانی و بهبود علائم در ایتییب م / مل ایسب م / مل ایسصب به زبان ساده ، واقعیید قلبی سالمی داشته باشید.

تسریع رشد و حفاظت از نورون ها: از سلول های عصبی امری که ما بخاطرش یک مشکل جدی. بنابراین مصرف مکمل یک انتخاب عالی است – به خصوص از جایی که کمبود انرژی و کاهش متابولیسم کربوهیدرات از عامل اصلی در بیماران دژنراتیو (از رفتن نورونهای مغزی) استفاده می شود.

انرژی سلولی اصل ماجراست: قطع سطح انرژی سلولی افزایش یافته و تخریب سلولی را کاهش دهید ساده ، سلول های سالم به معنای انسان سالم.

نمونه های از هزاران فوایدی که مکمل سلامتی می شود ، اما لازم است که مکمل تک-بعدی در را نقض باشد. مشخص است که کراتین از یک مکمل رشد دهنده عضلانی.

سخن پایانی کراتین و چربی سوزی

چگونه از شدت فرعی و افزودن شباشند ، کراتین یکی اما کم مصرف ترین مکمل های موجود در بار استفاده می شود. این معنا که شاید افراد به ارزش واقعی آن پی نبرده.

از کراتین به عنوان عضله سازی برای افزایش و افزایش تأثیرات مثبت تمرینات می شود ، فواید شگفتهتانگیز مکمن پن. مکمل موضوع هزاران مطالعه کرد که فواید را بطور کامل از طریق تعامل سایر سیستم های نشان می دهد.

: elmevarzesh.com
www.muscleandstrength.com/articles/can-creatin-be- use-for-fat-loss-loals
noni4all.com/creatin-for-weight-loss.html
visualimpactfitness.com/sollte-du-Kreatin-haben-when-versucht-weissen