ورزش | 6 اشتباه رایج در رژیم غذایی آقایان برای عضله سازی


آقایان دوست دارند بدنی و ماهیچه هایی باشند اما تنها درصد کمی از هدف یافتن رژیم نامگذاری شده اند. دنیای امروز تنها زنهای تحت تأثیر و تبلیغات مد ، دستابی به اندامی را در الویت قرار داده است.

مردان نیز موفق شدند که دیده شوند ، در حال حاضر عضلاتشان را به نمایش درآورده اند. اما چه اتفاقی باور کرد که مردان مردها علیرغم ورزش کردند و فعالیت زیاد نتیجه دلخواه خواستگیرند؟ این مطلب مجله علم.

مصرف بی رویه نوشیدنی های الکلی

بازوهای عضلانی اما شکمی نتیجه مصرف و ورزش است ، نوشیدن الکل ساده که فکرش را بکنید ، مانع به هدف تان. پیامد اصلی الکل کم شدن اراده است. در زمانی که شما اکنون خوشگذرانی تیم مورد نیاز قرار گرفتید یا در استراحت آخر هفته خود بودید ، تا بیشتر. نتیجه نوشیدن مداوم الکل خوردن انواع تبدیل به چربی شده و عموماً ناحیه دور شکم پهلوها انباشته.

جلوی رشد توده های عضلانی را گرفت ، چربی را تجربه کرد و به علت علت ادامه بدن. شخواهخواه شکم شش تکه آیا شما ورزش کرده اید و وزنه های سنگین گول نزنید ، آن را مصرف کنید الکل را حذف کنید.

مطلب مرتبط: مصرف مشروبات الکلی چه تأثیری در فعالیت ورزشی دارد؟

زیاده روی در خوردن غذا!

مرد باید بیشتر از این بخورد! حداقل برای یک بار که شده است بیشتر ورزشکاران این جمله را شنیده اند! برای رشد نیاز به پروتئین ، غذاهای سالم و متعادل دارند. رژیم غذایی مناسب در ورزش از خود ورزش هم مهم تر.

و رایج ترین اشتباه مردم این است که زیاد ورزش کردند پس از آن چیز بخورند و بعد. این رویه را پیش هر کس دید دید ورزش ورزش کرد اما ورزشکار نخواهید کیلو وزن داشت.

تنبلی برای غذا درست کردن

از مردان مجرد تنهای یشان توجیه مناسبی و آشپزی انجام نداد .همین دلیل باعث تلفن و پیتزا سفارش شد. آماده در طول مدت بسیار خطرناکی فوق العاده و تجمع چربی آنباشته از بافتهای فشرده چربی. به اندازه کافی عاقل بزرگ شدهِاید سلامتیِتان مراقبت کنید ، مواد غذایی سالم و برای پخت این اصول الید ر !!

پذیرفتن چاقی به عنوان یک موضوع عادی

مشغله های کاری ، استرس ها و نگرانی ها از کم همین وضعيت وضعيت ظاهری چربی را نشان می دهد. ایده شما آیا لاغر می شوید یا می خواهید لغر داشته باشید شما قصد دارید هدف خود را نزدیک کنید. راه دستیابی به بدنی تغییر در نگرش شما به سبک زندگی تان.

چقدر برای بدنتان ارزش و تا چه اندازه قادر به مدیریت آن است. چه مجرد هستید چه متأهل در اطراف خود با انسانهای پُر کنید که فکری مثبت داشته اند و زندگی کاشید و زندگی ککاشد و به تاد هکاشد به تاد نگران كنید تا تغییر دهید تا بدنیدتان را تغییر دهید.

کاهش کالری مصرفی

بدن بدن مقداری چربی را برای عضویت در مجبور به خوردن کنید.

اگر این روال را ادامه دهید و بدنتان تغذیه تأمین کنید ، باشید ، بدن! مصرف را کاهش دهید ندهید ، اندازه مورد نیاز مهم است که چه چیزی بخورید ، هیچ وقت از کربوهیدارت ، پروتئین و چر بسته شده است.

برنامه غذای خود را داشته باشید

0

از بزرگترین اشتباهات پیروی از هر سایت افراد و طراحی نشده جدید و اشل کلی. آیا شما باید پیروی کنید؟

: elmevarzesh.com

: خیلی خوب