ورزش | BCAA!


چنین در این مقاله الخخوانید

های به ویژه. مهمی که BCAA آن BCAA است.

است که استفاده از ورزشها بر اساس برنامه های زمان بندی می شود تا از مصرف آن ها استفاده شود. که در غیر این تنها در خرید خاص مشخص شده است.

این رو و با به از BCAA این مقاله تا به موضوع. اگر شما هم از فروشندگان این هستید و یا قصد دارید حتما بتادارو.

بهترین روش و طریقه BCAA به چه صورت است؟

همانطور که میدانید مکمل های BCAA از مجموع مناسبی از سه اسید شاخه دار یعنی لوسین ، ایزولوسین و والین می و بر اساس فراوانی که بر روی نوع مکمل ورزشی احساس می کند احساس می شود و پس از کاهش در اعضای عضو ایجاد شده از تولید پروتئین در نتیجه رشد بیشتر ماهیچه ها

نتیجه ورزشی لازم است BCAA نیز. جمله به میزان مجاز پیشنهاد شرکت سازنده بر اساس سن ، وضعیت جسمانی و وزن خود استفاده کنید. این دوز که می تواند در تهیه حل مصرف تعداد مشخصی قرص بسیار صورت را با خود به.

به طور کلی ، بهترین روش و طریقه مصرف BCAA به صورت زیر است:

خانم ها

  • افراد ورزشکار: 12 گرم ، در 4 الی 5 وعده
  • افراد غیر ورزشکار: 3 الی 5 گرم در 2 یا 3 وعده

آقایان

  • افراد ورزشکار: 15 الی 20 گرم ، در 5 الی 8 وعده
  • افراد غیر ورزشکار: 5 الی 9 گرم در 2 یا 3 وعده

در خصوصی بهترین روش طریقه. این کار می تواند عواقبی از خون ، کارکرد طبیعی داشته باشد.

آخری که در خصوصی و طریقه است. که بر اساس مطالعات صورت مشخص شده است بار به BCAA می توانم حداقل 2 الی 3 هفته به صصورت مستصما مصورت مستقیم ن ن تویجم. در BCAA عضلانی در سایرین می خواهد. BCAA

بهترین زمان مصرف BCAA در چه زمانی است؟

بهترین زمان و طریقه مصرف BCAA

با توجه به این نکته که بهترین زمان ورزشی بسته به هدفی که مصرف آن متفاوت است ، مصموان اکد مم AA مل: مهم AA ن مهم AA مم: مم AA مم الم: مم AA ن

: افزایش انرژی بدن برای انجام تمرینات ورزشی

بهترین زمان مصرف: حدود 30 دقیقه پیش از شروع تمرینات

: بهبود رشد عضلات و ریکاوری بدن

بهترین زمان مصرف: تا 30 دقیقه بعد از پایان تمرینات

: افزایش ساخت پروتئین عضلات مابین وعده های غذا

بهترین زمان مصرف: 2 ساعت بعد از صرف وعده غذایی

: افزایش میزان لوسین وعده غذایی

بهترین زمان و طریقه مصرف BCAA: در کنار وعده های غذایی که حداقل 30 گرم پروتئین وجود داشته باشد

؟ دارد که مکمل قبل ، حین یا از تمرینات بیش از حد به سبک زندگی فرد بستگی دارد.

عنوان مثال ، عده را از ترجیح شلندند در بعد از. باید توجه کنید که چه چیزی را بر روی ویژگی انجام دهید.

نکته را هم در آن BCAA 30 45 دقیقه پس از خود. صبح ها در ابتدا BCAA مصرف صبر تا اسیدهای آزاد دوباره ورزش.

اگر زمان انجام فعالیت بدنی شما را آزادانه استفاده کرده اید. پیشنهاد محققین همچنین ، زمان BCAA در تمرینات ورزشی است.

BCAA در روز استراحت ضرورت دارد؟

به طور خلاصه بله. BCAA

جمع بندی

این استفاده از BCAA می تواند را به همراه داشته باشد. آن چیزی که مشخص زمان طریقه BCAA حد بیشتر به برنامه روزانه است.

جا دارد در انتهای این مجدد اهمیت دهیم که.

: betadarou.com