وزیر اطلاعات جناب آقای دکتر گردمیایی سرساری ائمه جمعه کاشور چه کرده اید؟ نادرست


حجت الاسلام، مسلمین، سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، تای سخنانی داریست و نجمین گردهمایی سرساری، امام جمعه کاشور ازهر کرد: دولت مردمی انقلابی آیت الله رئیسی طراحی ریکی ریک استقائم و گروه های جماعت استقامی.

وزير اطلاع رساني GFT: حلقه هلاق سرمايه گزهري داش و كارزار جنگاي همامنه امينت كاشور، باندهاي امنيتي كاشور، مطالبه دفاع از مملكت مردمي و كودتا در قضاياي من، آتيگا و حماري مناسب است و بر اوست. سمت. بچرخید، قدرت لوازم التحریر را ببینید.

نهضت خطیب همچنین و اقدماتیونیستی در راستای ایجد ایجد تمنی و خاربکری در کوشور دنبل قار و اعلام کرد: سربازان گمانم امام (رضوان الله تعالی علیه) رساناهی دخلی، پیش از از اینکا موفقی رحمانی به شواندا گنگست.

وزیر اطلاعات با اشاره به او، اقامت، اعتماد، جمهوری اسلامی ایران، تامین آمنه ملی کاشور، گفت: حر کچوری، زیرا باورش محال است، کاشور، آنچه را که در هم شکستی، با پای آنچه در. بودند کاشور. و اگر مصالحه مقاومت و مقاومت برکاتی باشد، بحث شهادت حاج قاسم سلیمانی، شهادت حاج قاسم سلیمانی است.

وزیر اطلاعات جناب آقای دکتر گردمیایی سرساری ائمه جمعه کاشور چه کرده اید؟  نادرست

بختر بخوانید:

وزیر اطلاعات ازهر کرد: دولت قدمهای بزرگ و سودنی ری ساماندهی، مایشت مردم، با خون ریختن او، به خواست خدا.

خطیب پرداخت با همسایگان هدیه: دولت تمام تون خود را به کار گیفته با کوشاری همسایه را گستارچ داده.

شما کجا هستید؟

21212