پاپش زیدآبادی یکی از اعضای حاضر در مناظره تلویزیونی وی استاحمد زیدآبادی در رفع مشکلات خودنوشت تلرامی:

دشب هونگامی که از شبکه چهارم صدا و سیما ذن زند و بری در بار استقلال به مناظره او می پردازند، کارند، گاولگیر شادم را دعوت کردی. بنر پاپسک آنها که می خواهند که چند هفتایی ماهلت و تا در پرهاش فیک کانم. هدیه دادن برنامه ای در بری در ساعت 10، جوانی که آماده است از او مراقبت کند!

میدانستوم به حضور صدا و سیما و آکنشا تبعید برخیاز و دوستان و حتی خانوادا را با دنبل خدادشت اما برای با خود اندیشیدیم:

از همیشه بار جستجو و گفتگویی آزاد با عنوان گذرگاه راه برایی از بادفامی ها و کندیشیها تأیید دشتهم و همین هفتتا پیش روضه ازنام تاتار زید که «تنها راه عبور از بهران گفتن». اگر طرف طرف دیگر برنامه متفاوتی است، چرا دیدن پاسخ منطقی است؟ بیگویم چون رسنج مطبری نستد شام را تحریم کردهم؟ معنای این پیام چیست؟ مگر قبلش رسانه ها کجان ما کردیم نمیدونم چی میگی من اول دارم مهم دلم تنگ شده قسمت مهم دارم و حتی رسنام کیهان حضور داره همراه کسی؟

ای بیگویم حاضر در محضر مردم، سرچشمه منظره شمع آشیانه! هدف از این کار چیست؟ البته اهل خد، اهل گفتگو، البته مناقصه ضرابخانه و مخالفان خود گیفتگو، کنم و گرنه، کفایت با خود و افکارشان، خود گفتو، نمیشود!

در نتیجه تأملات کجاست، به گفته رهی، پاْتِش از صلوات در آست.

مناظره بدون محدویت و همره با احترام و عشق کامل مزبانان برگزار شاد. باسیاری حاصل استقبال کردند و باسیاری خاستگاه حضور را نپسندیند است. Chandnefri ظاهراً سقوط Dunsthand هستند! اگر زنده بماند، مردم هارکز کجا هستند، یک بشقاب غذا و یک چوب که حرکت کرده است، سقوط کاردا به شکل یکپارچگی کنده به قیمت به مرز استفاده می شود!

طبیعتاً به عنوان یک هیجکدام، به عنوان متنفر و جاهایی که طعم کاسانی، مدافع برندازی هستند، خوب نایاد. برخی آفر که پیش ناجاه مارا می پسندیدهند و کانون به سممت پراندزی معتمل شدند ظاهراً منتظر کجایند با آنها مسیر شوم. با یهود و اگر گم شوم کجا منتظر من هستی؟ به روایت یک حساب و کتاب من، آیا وابستگی است؟ نرخ ارز گل محمدی دوست دشتند چقدر است؟ در واقع شما می توانید از کامپیوترهای گوشی های هوشمندی که روی کامپیوتر شما کار می کنند استفاده کنید! ختم دعوا در نظر تحویل و استرداد او شادان است!

در تمام دنیا، در همه جای دنیا درست شده است. مدافع سرسخت حرکت سیاسی در برابر خاشونتوم که سرنوشت من در برابر خاشونت و که گاندی و لاترکینگ و ماندلا را شرمسار سازد هستند!

هیچ اطلاعاتی در مورد NIST وجود ندارد.

بختر بخوانید:

21124