پروتئین حیوانی در مقابل پروتئین گیاهی. آیا آنها یکسان هستندبله و خیر اجزا و عملکرد پروتئین های گیاهی و گیاهی مشابه است. اما نحوه تأثیر آنها بر سلامتی آنها می تواند متفاوت باشد.

ارسال پروتئین حیوانی در مقابل پروتئین گیاهی. آیا آنها یکسان هستند اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.