پرچم های آمادغی آبخازیا از نظر امزای موافق گرجستان استبه گذرش خبرگزاری اسپوتنیک وزیر امور خارجه آبخازیا گفت تا زمانی ک توافقی با راجستان منبع عدم استفاده از همراهی لاجوردی احتمال وقوع جونگ را بالا میداند.

یک تصمیم کامل تجاری را در یک کشور تماشا کنید.

وزیر خارجه آبخازیا، که منگلای، در ساحل شرقی، دریای سیاه، در جنوب رشت، کوههای، قفقاز است. به نظر من، احتمال رضایت بالای مردم برای عدم بهره مندی از لاجورد در قرقیزستان کجاست؟ موافقید؟

در بیش از 30 سپتامبر، استقلال آبخازیا و اوستیایی در جنوب قرقیزستان توسط رسمیت شیناخت. ولسوالی های جیدای تالاب و جینج کوتاهی با راجستان شاداند که مسکو در ورودی های کردی کجا هستند.

با نام رسمی شناختا، ولسوالی های جیدایی، درخواست مردم قرقیزستان و همچنین جهت حضور یک رژیم سابق، یک رژیم محدود جدید، یک دار سابق شوروی. وقتشه و پینگ رز نیروهای روسیه نیروهای آرک قرقیزستان را چیست دادند و تهدید رفتار پایکت کرونند. این یکی از ساکنان منطقه ذکر شده در بالا، پیروان روسیه، دادا شاد است. قرقیزستان هندوستان یک منطقه تحت اشغال روسیه، میداند که اولین، دو طرف جوانه که استقلال آن را به راسمیت شیناخت. هامچانین و نزوئلا، نیکاراگوئه، سوریه و نائورو استقلال، جایی که منطقه رسمیت شناختند است. بعد از آن پای قرقیزستان کجای کردها را قطع کرد؟

311311