چقد طول میکشه تو انبار کنی؟! / انشا نگوید، مصداقی باگوید / Orden Yek Camion Bar و Sogati Is New York Destour Nestزهرا لاجوردی، نماینده تهران، در مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی ناآرامی، این آخرین هدیه است:
«دشمن میخواست با هاشی سازی و ایجاد قاشش و درگیری در کشور مسافر رأس حضار با نیویورک و دستاوردهای آن زیر پرتو تصمیم دهاد و با پاورقی ب که در این کار ناموفاق بود».

دارین:

1 – لطفاً یک Safar Aqai اصلی در نیویورک، دقیقاً به داشبورد خود ارائه دهید؟ عمیدوارم درباره دستاورد، مراد از واقعیت، امتداد دید دشته، بشید و اوردین یاک کامیون بر و سوگاتی، در وساطت حیات همراهه، قاعدتاً از نام شود محاسبه می شود.

تا کنون تجزیه و تحلیل داده ها را مرور کنید، به مرکز اطلاعات در غرب آمریکای شمالی مراجعه کنید، اما صحت اطلاعاتی که به مرکز اطلاعات رسیده اید تایید نشده است. و با یاد تو ای مسافر نیویورک به قلم کاشوریشان به یاد من گرداند.
بنابراین و صفرهای و سازمان کمی حوصله دارند و اساساً منتظر بری دستورد هستند که اینجاست که آداب افتخارات من سالانه کوثری نبادشت است. همانطور که در تجارت خود، آنها به جاهایی رسیده اند. هومین!

در مورد آگر شمکای نماینده، مجلس عجله و از زمان دولت احمدی نژاد سمت های دو ریاست تشریف درید (کاریار مرکز آمور زنان و خانواده بود) را تصاحب کرد و عنوان عضوی از جبهه پایداری را دارد. یک فعال سیاسی، Hamsubi-Mavishi-Mavri-Mafari، موثر Chaud، فعال سیاسی، Hamsob Mifri. راستی صندلی سازمان بی حوصله در صندلی سازمان به طور دقیق یا dastawdy prae kashur desht؟
پس از آن کی تشخیص دشته و دشته و آنگاه می توان درباره در که دشمنان نظر می ریزد تحت تابش تصمیم دادن که توسط کشور رشوب کاردیده و تحقیق کشور وارد شده است.

2 – واقعیتی تا حدودی باورنکردنی، باور نکردنی، نقل قول، نقل قول، نقل قول، نقل قول، نقل قول، حجم، رکورد، به دنیای دیگری می رسد. احتمال خیالی ضعیف (!). واقعا؟!

بختر بخوانید:

217