چه عجیب است، صحبت از علائم آزادراه / نارک همت – کرج چقدر منصوب است؟نوشته گازرش خبر گازاری خبران رستم قاسمی وزیر راه و شهرزازی نخ تیرهای ترانزیت آزادراه مشارکت من (ویژه بخش) ری سلیلی راهنمای من داریوش. رئیس سازمان راهداری قدردانی یشمی کردها را حمل و ابلاغ کرد.

بر اساس معلومات وزیر راه و شهرزازی زمان آقا، گرفتن عوض، با نارخای جدید، 10 مرداد خواد بود.

جدول زمانبندی جایزه خودروهای سواری لیدر جدید توضیح زیر آست:

آزادراه زنجان – تبریز

آزادراه کاشان – اصفهان، میزان افزایش 101 در شماره جاری 20 هزار تومان

در ابتدای یک هفته راه اندازی شد و با راه اندازی آن در شمال شرق از هفته گذشته هزار تومان، حسابدارش میچود آغاز شد.

آزادراه همت – کرج، میزان افزایش در جدیدترین مکان ها 11 هزار و 500 تومان

خبر کامل علائم را اینگا با بنیده.

223225