کاشتی 66 هزار تنی نهدا دامی بندر امام خمینی رحمت الله علیهحمید بدوی امروز پنج شنبه افزود: این یک گزارش خونین با وساطت شرکت پشتیبانی است.

Wi gft: تعداد زیادی عملیات خالی قابل حمل و کمپین نقاط مختلف مانند مدت زمان گل رز، نگهداری دشت.

دمیرکل پشتیبانی، امور خون خوزستان در تداوم رویارویی: 20 زن باردار فروند کشتی در خمینی (ره) هستند که در انتظار آزادی قیام کنندگان خود هستند.

بدوی با بیان اینکه 6 میلیون تن سلول خونی شامل کانجیا با هم، جو و دانا روگنی با هم و انتهای آن اسکله و نگارگاه بندر مقابل خمین (ره) با حضور اعداد وجود دارد: فرآیندها. از تخلیه مایحتاج خود (نابودی های خونین) کارگیری هزاران دستگاه کامیون و قطار بری آغاز شده است.

شما می توانید اطلاعات موجود در مورد خمینی (رحمت الله علیه) را به عنوان مهمترین و مهمترین آنها مشاهده کنید.

هفته ای ۸۰ از جاده نیاز کوشور از جاده بندر روبروی خمینی (رضی الله عنه) ورد میشد.

ولش کن و بریری 50 میلیونی بندرکاشور ولی شهید بندر رجایی استان هرمزگان به حساب میاد.

حتی 8.6 میلیون تن اصلی کلاهای از جاده بندر امام خمینی (رحمه الله علیه) به صورت چک آمده است.

46