کلاس برگزاری سلام آموزچی و رازچی در مساجد کیشبه گذرش خبر آنلاین به عنوان کیش: رضا اردلان، ارائه: دورا سلام آموزچی، فرهانی و رزاتی در مسجد کیش خاتم انبیاء (ص)، امام جعفرصادق (ع)، جواد ائمه (ع)، حضرت زنبی (س)، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام شهرک روز و امام سجاد علیه السلام.

رضا اردلان در بیانیه‌ای، جایی که هست، نقش خود را در نقش یک کلاسیک، آموزی و ۴ در نقش «برگزار می‌چود» نشان داد.

اردلان، GVT: دو اصحاب دعوی در یک دوره آموزشی در آموزچی، ارائه شده در مساجد کیش کی ازکم طیر امسال اگز شاد، شرکت می کنند. سرشماری 170000 نفر طبقه بالا آموشی را تشکیل مای دهند.

صلح در هتل سالیسبورد، هتل صلح، صلح، صلح ساخته شده است.

مرکز نماها در مناطق برجسته در مناطق برجسته، و آموزچی، آموزچی که، در مساجد.

رضا اردلان خاطر نشان کرد: با حمایت پروتکل هیشتی، “استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی” کلاس عالی آموزشی ساعت 9 صبح ساعت 12:30 بعد از ظهر و ساعت 17 بعد از ظهر ساعت 20 به وقت گرینویچ.

لازم به ذکر است مقدمات کلاس 37 مانند عبارت خیاطی، آشپزی، نصب ویندوز، نرم افزاری، صفحات وب سایت سخت افزاری، کشت بافت گیاه زینتی، تراریوم، کشت بافت گیاهان، آنکارتمانی ها، نقاش وقرتانیس، نقش کارتن. , انقاش کارتامنی ها , , ظرف تافن , ژیمناستیک و … برگزار می شو.

48