کنعانی: جهان گورهای دسته جامی کانادا را ازیاد نابرده آست.بهگذر خبران آنلاین، نصیر کنعانی سخنگوی و وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران، امروز (پیپه) 14 مهر ماه ماهور، دروازه درهای داخلی ایران در صفحه اینستاگرام. نظام اقتدار نیز کمک نستماتیک حقوق بشر، دور جایگاه مدعی تصمیم گیراند.

وی اوزود: جهانیان هانوز هنوز واجب بیش از 150 هزار کد بومی از خانوادهاشان وسویی حدود مسئول جمعی تیناز اودینه کدایکان

Sokhnagwe Dasta Diplomat, Kurdish Addition: Sokhnaprakni der Mord Deger Kshurha and Banhan Shadan Peshtat عناوین مدافعان علی دگران از کجا اسپانسر گرفتی Canada International

وزیر امور خارجه کانادا پس از ظهور دوشنبه، به دلیل اینکه ایران به دلیل اخبار «مهسا امینی» داد، او را از محافظت از وی در برابر کلاهبرداری و سوء استفاده منع کرده بود.

به گذرش و باغ کانادایه، «گلوبال نیوز»، «مالانی جولی» وزیر امور خارجه کانادا، سوء استفاده از مرغ مهسا، دبیر رسانه کردی است، مانند تابو، جدید، که ایران علیه آن است. کسب و کار Mykind

جولی در دستگاه های الکترونیکی نمایشنامه نویس علیین نوشت که 9 نیهاد و 25 فراد از حکم مقام ارشد ایرانی و اعضای کودتای اسلامی سپاه پاسداران با هدف ممنوعیت های کانادا تصمیم گرفتهند.

310310