یک توپ فوتبال غیرمجاز در بندرعباس تخریب شدبه گزارش خبرآنلاین، «روح الله وفاکیش» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخازداری گیفت بندرعباس: ماموران این اداره در زمانی که در جهت گلگیری متعهد به خرابکاری در اراضی مالخیدریکی شد، مسئول هستند. .

ارائه می دهیم: من در زندگی خود زنا کرده ام و آن را از سرچشمه میلیون ها تصویر پیوسته حفظ کرده ام و به نظر خودم توانسته ام آن را به شکل شبانه روزی حفظ کنم.

46