یک زن در دنیای مردان با مدیرعامل Belcampo Farms آنیا فرنالد – GABRIELLE REECE


به کل قسمت گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac

مهمان امروز آنیا فرنالد ، بنیانگذار درخشان Belcampo است. او سفر شخصی خود را در زمینه پنیر ، کارآفرین ، مادر مجرد و مسیرهای کمتر پیموده شده به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقاد بی وقفه او مسری است و او آنقدر بر انجام کارها متمرکز است که متوجه می شوید او نیز راهی برای توجه به رقابت ندارد. همانطور که پیش می رویم و به نحوه درست و غلط آن در تجارت و غذا نگاه می کنیم ، آنیا نمونه ای درخشان از آینده ای است که امیدوارم به نظر برسد. لذت بردن!