بایگانی‌ها 6 مهر 1395

12 شیک پروتئین برای حداکثر عضله‌ سازی بعد از تمرین

ورزش | طرز تهیه 12 شیک پروتئین برای عضویت بعدی بعد از تمرین

چنین در این مقاله الخخوانید از 15 الی 30 پروتئین سالم خالص برای ساخت مقداری کربوهیدرات ذخیره کننده. از این اصل حیاتی تغییر دهید ، آیا می توانید عضو شوید یا از انرژی راجبران استفاده کنید. بر خلاف ماشین که با خاموش شدن از ورزشکار بعد از مصرف سوختن ذخایر. بخوانید:6 تأثیر شیک پروتئین در…

Read more


قبل از تمرین چه مکملی بخوریم؟

ورزش | قبل از تمرین چه مکملی بخوریم؟

چنین در این مقاله الخخوانید برای خیلی از افراد بسیار مشکل است که فعال هستند. کمبود انرژی یکی از دلایل این امر است. برای انرژی بیشتر و تمرین ، چند نفر از افراد مکمل های قبل از تمرین تمریننند ، به همین و تمرین ، میمن دلال ماب مم موب موب موب موب موب مب…

Read more